24 april 2019

CDA Raalte zoekt nadrukkelijk de samenwerking met inwoners

Eén keer in de vier jaar de stem ophalen bij kiezers is voor de lokale afdeling van het CDA Raalte niet meer voldoende. De weg naar inwoners, noem het bestuurlijke vernieuwing, is door het CDA nadrukkelijk ingeslagen. Een mooi recent voorbeeld is: Hoe om te gaan met het energievraagstuk? In de vorige raadsvergadering werd het door CDA fractielid Teun Schuurkamp als volgt verwoord:

“De hele energie transitie tot CO2 neutraal in 2050 is een enorme opgave. We hebben nog wel even tijd om het een en ander uit te werken in beleid, maar we kunnen er niet omheen, alle alarmbellen staan op rood als je je een beetje verdiept in wat er om ons heen met het klimaat gebeurt (te nat, te droog, orkanen, smelten poolkappen enz.) en als je je een beetje verdiept in wetenschappelijke studies over de oorzaak en de voorspellingen wat ons te wachten staat als de gemiddelde temperatuur verder oploopt. Naast andere broeikasgassen is de hoofdoorzaak voor de wereldwijde temperatuurstijging de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door ons gebruik van fossiele bronnen. We moeten daarom de CO2 uitstoot zo snel mogelijk verminderen! Helaas zien we om ons heen dat de animo voor maatregelen gaandeweg afneemt. De belangrijkste oorzaken/ argumenten hiervoor zijn ons inziens o.a.:

  • Onduidelijkheid/ verwarring over de begrippen (elektriciteit en energie of klimaat en opwarming van de aarde worden door elkaar en/of verkeerd gebruikt)
  • Fake nieuws en/of ontkenning door politieke partijen /internationale organisaties
  • Onzekerheid over de kosten
  • Effect is niet direct meetbaar maar pas op langere termijn voelbaar. (Wij zitten nu met de effecten van beslissingen genomen 20 tot 30 jaar of nog langer terug)
  • Wachten op nieuwe technieken
  • Onduidelijkheid vanuit Den Haag
  • Nederland als klein land heeft geen invloed

Tot nu toe is binnen de Gemeente Raalte ook geen duidelijk beleid, althans niet duidelijk voor de inwoners. Hier en daar is/ wordt er wel wat gedaan, maar dit is bij lange na niet voldoende. Er zal een duidelijke integrale aanpak moeten komen om de energietransitie te versnellen. Duidelijkheid is nodig naar onze inwoners toe volgens het principe:

  • Wat is het probleem, wat zijn de middelen om dit op te lossen, hoe gaan we dit aanpakken.
  • Om de samenleving mee te krijgen zullen we de inwoners vanaf het begin (Bottum Up) hierbij moeten betrekken en de Gemeente zelf het goede voorbeeld geven.
  • Doen we dit niet (Top Down) zullen we veel weerstand en agressie opwekken (zie bv Drenthe)”

Na dit betoog werd er door het CDA een motie ingebracht die door de meeste andere partijen ook gesteund werd.  De strekking van deze motie is dat de gemeente de klimaat doelen voor 2030 per kern of wijk in kaart brengt zodat het voor inwoners praktisch en inzichtelijk is wat nu eigenlijk de opgave is. Daarnaast is het de bedoeling dat er per kern of wijk gestimuleerd wordt om met plannen en initiatieven te komen. Deze initiatieven moeten dan volop aandacht en ondersteuning krijgen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.