01 maart 2018

De 15 punten van CDA Raalte!

Het CDA Raalte staat voor:

 • goede voorzieningen in alle kernen, met daarbij aandacht voor:
  • woningbouw in alle kernen
  • bereikbaarheid en verkeersveiligheid
 • een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.
  • differentiatie in de grondprijzen
  • stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en ondernemingen t.b.v. goed opgeleide vaklieden.
 • veel groen in alle kernen met aandacht voor het dorpskarakter.
 • de versterking van de biodiversiteit.
 • voldoende bedrijfsvestigingsmogelijkheden in alle kernen en regionale economische samenwerking.
 • goede zorg, jeugdzorg en participatie waarbij niemand langs de kant staat, met een “vangnet” voor de kwetsbare medemens.
 • veiligheid! De wijkagent is de belangrijkste schakel.
 • een cultuurbeleid waarbij de eigenheid van elke kern goed zichtbaar is.
 • een uitdagend sportklimaat voor jong en oud.
 • ondersteuning van vrijwilligers in de gemeente Raalte, zij zijn de motor van een sociaal Raalte.
 • een innovatieve agrarische sector met ook oog voor de natuur.
 • een passende invulling van vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied.
 • het proactief betrekken van de burgers bij de besluitvorming.
 • een duurzame en klimaatbestendige samenleving.
  • Hergebruik grondstoffen
  • Alternatieve energie 
 • bruisende vitale winkelcentra in de kernen.
 • eerst verdienen en dan uitgeven. Een zorgvuldig evenwichtig financieel beleid maakt alle plannen mogelijk.

 

Nieuwsgierig naar ons gehele verkiezingsprogramma? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.