19 september 2022

Een grote frustratie in de agrarische sector

één van de grote frustraties die er in de agrarische sector leeft legt Rudie hier uit: je neemt als boer verschillende maatregelen, van simpel en goedkoop tot ingewikkeld en duur, maatregelen waarvan de wetenschap het er mee eens is dat ze de uitstoot (fors) verminderen,  maar binnen het juridische systeem in Nederland kunnen ze niet op de juiste manier geborgd worden, en dus mag je er niet mee rekenen. Je doet je uiterste best, maar krijgt keer op keer de deksel op de neus. om moedeloos van te worden.  Het Juridische systeem moet anders zodat de borging van maatregelen wel stand houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.