07 mei 2018

Een maand in de raad

Inmiddels zijn we een maand verder na als raadslid geïnstalleerd te zijn.  Wat is er in deze maand veel gebeurd. Ik schrijf dit terwijl ik uitkijk op een mooie bos bloemen in de rood, wit, blauw en oranjekleuren. Deze kreeg ik tijdens de muzikale groet aan Koning en Koningin, waarbij ik afscheid nam als voorzitter van de Oranjevereniging Raalte. Je moet keuzes maken, om alles goed te kunnen doen, iets “een beetje” uitvoeren is voor mij nooit een optie. Als mens zit ik zo niet in elkaar, ik ga ervoor en dan voor de volle 100% of niet.

Het raadswerk bestaat uit veel vergaderingen dat is een gegeven. Maar ik kom ook op heel veel plekken waar ik fijne ontmoetingen/ gesprekken heb met burgers, instanties en organisaties. Daar gaat het om, waar zijn mensen bij betrokken, waar liggen vraagstukken en waar wordt gewerkt aan oplossingen of initiatieven. Soms word ik verrast door bijv. de bijeenkomst van de “Kracht van Salland” waar de leerlingen van de Capellenborg meedenken over een veilig fietspad. Zij doen dit in samenwerking met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ondernemers. Een mooie invalshoek waarbij het gamen wordt ingezet om tot een goed fietspad te komen. Zo maar een voorbeeld.

Waar ik belang aan hecht is contact met elkaar, een goed netwerk maar ook persoonlijke aandacht. Zo hebben we als CDA Raalte afscheid moeten nemen van Herman van de Sligte uit Nieuw Heeten. Hij heeft 28 jaar raadslidmaatschap vervult, veel voor de samenleving betekent en voor het CDA in het bijzonder. Het is goed om hierbij stil te staan en aanwezig te zijn als mens voor een ander mens, omdat je ertoe doet.

Daarnaast is er een inwerkprogramma, de griffie zorgt ervoor dat de raadsleden voldoende worden toegerust. Op vele werkvelden/thema’s worden wij geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenschappelijke regelingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, jeugdzorg, omgevingsdienst, gezondheid. Er komt veel informatie op ons af en daarnaast is ook de politieke informatie- en formatieproces begonnen. Een informatieproces in alle openheid en betrokkenheid. Wat willen we nu als Raalter politieke partijen? Waar ligt de verbinding en waar verschillen we van elkaar t.a.v. thema’s. Met als resultaat een Roalter akkoord.

Vaak pak ik de fiets en met het hoofd in de wind, genietend van de lente in haar volle glorie, vraag ik om inzicht en wijsheid. Want dat is wat ik nodig ben om steeds de afweging te maken wat goed is voor de burgers van onze mooie gemeente Raalte. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.