19 februari 2024

Erven in beweging en woningbouw komen bij elkaar?

CDA Raalte wil graag inwoners van Raalte de kans bieden om in het eigen dorp of in de eigen gemeente te kunnen wonen: elke inwoner een eigen plek en toekomst bieden. CDA Raalte wil ook realiseren om het buitengebied zoveel mogelijk te kunnen behouden voor toekomstgerichte landbouw doeleinden en verstening in het buitengebied zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat zou het mooi zijn als deze vraagstukken van Erven in Beweging en Woningbouw bij elkaar komen en elkaar aanvullen. Wij, fractie van CDA Raalte, pleiten ervoor om de rood voor rood kavels te laten landen langs de randen van de dorpskernen.
Op dit moment zijn de Lbv en Lbv+ regeling voor agrarische bedrijfsbeëindiging heel actueel. De gemeente Raalte biedt in haar Erven in Beweging regeling de mogelijkheid om de Lbv/Lbv+ regeling te combineren met rood voor rood. Meerdere agrarische bedrijven in en om, bijvoorbeeld Luttenberg, spelen met de gedachte gebruikt te maken voor de Erven in beweging regeling, al dan niet in combinatie met de LBV(+) regeling. Een kans zou zijn om deze te clusteren en te gebruiken voor woningbouw voor diverse doelgroepen (o.a. starters en ouderen) aansluitend aan de dorpskern. Op deze manier kan er ook de voorkeur gegeven worden om te bouwen voor eigen inwoners.
De fractie van CDA Raalte heeft hiervoor de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Ziet het college kans om een clustering van rood voor rood kavels in te passen in de opgave Groei?
  2. Wat is de beste manier om zo’n clustering van rood voor rood in te passen in de woningbouw opgave?
  3. Als de mogelijkheid er is, komt deze voor de huidige aanvragers op tijd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.