18 februari 2022

Het hoofdstuk ‘raadslid CDA Gemeente Raalte’ sluit

Maart 2018 begon het avontuur. Ik werd met veel voorkeurstemmen in Luttenberg gekozen als gemeenteraadslid voor het CDA Raalte. Trots ben ik met deze uitdaging aan de slag gegaan.
Het is een mooie functie dat raadslid zijn. Het is de bedoeling dat je kaders stelt voor het beleid en controleert of burgemeester en wethouders hun taken goed doen. Daarnaast ben je vooral volksvertegenwoordiger. Je spreekt mensen en hoort wat hen bezig houdt. Dit neem je mee naar de raad. In onze fractie bespreken we wat er zoal op ons pad komt en waar nodig brengen we die onderwerpen onder de aandacht door er vragen over te stellen of door na te gaan hoe het in de gemeente Raalte zit. Bovendien word je op allerlei manieren geïnformeerd over wat er speelt binnen de gemeente, zodat je bij debatten goed weet waar je over praat en je een standpunt in kunt nemen.
De taak van volksvertegenwoordiger paste me het beste. Het is boeiend om te horen waar mensen zich mee bezig houden en zich druk om maken en bovendien vond ik het ontzettend leuk om overal ‘om de kante te mogen kiek’n’.
Helaas is het me niet gelukt om de periode van 4 jaar vol te maken. Door problemen met mijn gezondheid lukt het me niet om deze taak, de energie en aandacht te geven die daarvoor nodig is. Jammer, maar het is even niet anders. Gelukkig word ik vervangen door Tom Tijs, die met veel enthousiasme deze taak wil gaan vervullen. Bovendien stelt Tom zich ook verkiesbaar voor de volgende raadsperiode, dus dat zit wel goed.
Waar ik vooral goed op terugkijk is, dat ik gezien en ervaren heb, dat er binnen de gemeente Raalte hard gewerkt wordt voor haar inwoners. Er wordt geprobeerd om steeds maar weer de dialoog aan te gaan en de stem van de inwoner mee te nemen. Meepraten en inspreken wordt echt meegenomen bij processen en besluiten. Betrokken wethouders en beleidsmedewerkers zitten ook in de regio op juiste plekken aan tafel en weten waar ze over spreken. Er wordt accuraat ingespeeld op de actualiteit.
Ik ben ook trots op onze fractie. CDA Raalte is echt een mooi team. De nieuwe campagne slogan  ‘samen aan zet’ past zowel goed bij het verkiezingsprogramma als het team. Ieder zijn expertise, maar samen een team dat elkaar versterkt en steunt en bovendien zijn ’t ook hele gezellige mensen!  
Processen duren wel lang. Vanaf dag 1 heb ik me ingezet voor nieuwe woningen in Luttenberg. Er is geen gesprek over woningbouw geweest waarbij ik de wethouder niet heb gevraagd over de stand van zaken m.b.t. het nieuwe bouwplan Luttenberg. Hij zal  wel eens gedacht hebben: ‘Heb je haar ook weer!’ Om een nieuwbouwplan voor elkaar te krijgen moeten bepaalde stappen doorlopen worden. Denk aan vaststellen voorkeurslocaties, inwonersparticipatie voor de gewenste plek, onderzoek, aankoop van de gronden, etc. Een heel proces. Naar mijn idee had dit echt niet sneller gekund dan zoals het nu is gelopen. Toch zijn we 4 jaar verder. Op het nieuwe plan wordt de grond nu bouwrijp gemaakt. De eerste kavels zijn verloot en binnenkort gaat de eerste schop voor de nieuwe woningen de grond in. Nog niet alle kavels voor dit plan zijn uitgegeven, maar je moet eigenlijk nu alweer starten met de ontwikkeling en het proces van het volgende plan. De vraag naar huizen is groot en de Luttenbergse jongeren willen graag in dit mooie dorp blijven. Zeer wenselijk voor de leefbaarheid; denk aan de school en het verenigingsleven. Bouwen, bouwen, bouwen dus, en door!!!
Heel speciaal was de periode van de kindergemeenteraad. Met een aantal andere raadsleden en Truus Klein Wolterink hebben we dit project opgezet. Kinderen van groep 7 en 8 leren tijdens dit project wat de gemeenteraad is en hoe deze werkt. Raadsleden komen voorlichting geven in verschillende schoolklassen. Scholen bedenken een plan. Op de dag van de kindergemeenteraad komen 5 scholen in de raadzaal en presenteren hun plan. Via vragen en debat wordt er gestemd voor het beste plan, dat dan ook uitgevoerd gaat worden. (Als corona dan niet de boel in de war schopt). Een mooi project waarin alle betrokken kinderen naar het gemeentehuis komen, de burgemeester ontmoeten en betrokken worden bij dit proces. Wat er in het gemeentehuis gebeurd is voor iedereen. Het is goed om dit al op jonge leeftijd eens te zien en te ervaren. Hopelijk komt er snel een nieuw ronde kindergemeenteraad.
Een belangrijke opdracht is dat iedereen in onze gemeente begrijpt wat er gebeurt en waarom dat is. Heldere begrijpelijke taal is erg belangrijk. Hopelijk heb ik dat punt ook goed onder de aandacht weten te brengen. Zelf probeerde ik dat met vlogs en stukjes in de Alleman:  Wat is de ozb-belasting en waarom wordt deze geïnd? Waarom worden bomen gekapt? Hoe zit het met windmolens en zonneparken en de energieopgave? In het weekblad van Salland staan regelmatig artikelen met informatie over tal van onderwerpen om het ons allemaal nog beter uit te leggen. Moeten we dat natuurlijk wel lezen…
Maar goed… je kunt gewoon de gemeente bellen als je iets wilt weten. Vragen kun je altijd stellen. Bovendien is er altijd een raadslid in de buurt waar je ook je vraag of frustratie bij kwijt kunt. Tenminste… als dit raadslid wordt gekozen. Daarom roep ik iedereen op om kritisch te kijken naar de stemlijst. Onderzoek via de verkiezingsprogramma’s bij welke partij jij je goed voelt. Door wie wil jij je laten vertegenwoordigen? Je kunt dan makkelijk het bovenste bolletje inkleuren, maar het loont ook zeker om je voorkeurstem uit te brengen op een specifiek persoon uit jouw dorp. Als deze kandidaat genoeg voorkeurstemmen krijgt, komt deze sowieso in de raad en kan dan meepraten namens jouw dorp. Dat is heel waardevol. Want wie aan tafel zit praat en denkt mee. En iemand uit Luttenberg praat toch anders mee dan iemand uit een andere kern.
Ik hoop dat Martine Scholten veel stemmen krijgt bij de volgende verkiezingen en dat zij straks namens Luttenberg zitting neemt in de gemeenteraad bij CDA Raalte. Martine, veel succes bij de komende verkiezingen. We gaan zeker nog samen op pad en ik hoop dat heel Luttenberg op jou stemt. Mijn stem heb je in ieder geval. En lieve mensen: GA STEMMEN!
Ik dank alle Luttenbergers voor het vertrouwen in mij. Dank dat ik jullie raadslid mocht zijn. Dank dat jullie mij wisten te vinden tijdens het koffiedrinken of door me gewoon aan te spreken, te bellen, aan de deur te komen of te reageren op een stukje in de Alleman of op Facebook. Ik vond het mooi werk… nu komt er weer tijd voor andere dingen, maar natuurlijk wel in en voor Luttenberg.
 

Tot ziens!

Groetjes,

Irene van der Vegte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.