23 december 2019

Hét verschil maken!

Beste CDA’ers,

Na het aftreden van onze zeer gewaarde voormalig voorzitter Frans Wichink Kruit is er helaas nog geen opvolger. Als bestuur zijn we met een aantal van onze lokale partijprominenten druk aan de slag om naast een nieuwe voorzitter ook nog twee bestuursleden te werven. Dus hebt u potentiële kandidaten als voorzitter en bestuursleden, dan verzoek ik u om deze aan mij of een van de andere bestuursleden door te geven.

Om in de tussentijd de bestuurstaken in goede banen te leiden heb ik als interim-voorzitter samen met onze secretaris Jeroen Flierman de handschoen opgepakt om het bestuur te leiden met penningmeester Johan Bulstra en bestuurslid Gerard Reimert. We hebben de taken onderling verdeeld en met de goede sfeer in het bestuur lopen zaken goed. Hiervoor wil ik ook de complimenten geven aan wethouder, fractie en medebestuursleden.

Als interim-voorzitter is ook een van de taken om een bijdrage te schrijven voor onze nieuwsbrief. En in deze nieuwsbief wil ik het met u hebben over “Hét verschil maken” als politicus en politieke partij….

Als politicus en politieke partij kan het verschil op verschillende manieren worden gemaakt. Ik noem een tweetal voorbeelden, waarbij verschil wordt gemaakt:

1.      VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kreeg naast zijn salaris als Kamerlid zo'n 37.000 euro wachtgeld per jaar. Wachtgeld, omdat hij in het kabinet-Rutte II staatssecretaris van Asiel en minder dan vier weken minister van Defensie was. Eerst wil hij het wachtgeld houden, omdat hij er recht op heeft. Een week ziet hij er tegen zijn wil van zijn wachtgeld af. “Gedoe om wachtgeld” bevestigt een beeld in het land dat politici zakkenvullers zijn en hiermee maak je inderdaad verschil…

2.      Een lokale politicus signaleert op SallandCentraal.nl 22 oktober een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef:

a.      “We hebben echt een Randstedelijk kabinet”.

b.      “Er ligt een enorme taak voor lokale mensen van D66, maar ook de VVD om richting Den Haag duidelijk te maken wat er aan de hand is”

c.      “Men moet niet praten over de boeren, zzp’ers of de regio, maar mét deze mensen”

Opvallend hierbij is hier, dat hij zelf ook praat over maar niet mét “Den Haag”. Welk verschil maakt hij tussen zijn eigen gesignaleerde gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en zijn eigen daden?

Deze voorbeelden maken verschil, maar niet hét gewenste verschil, welke we als CDA Raalte willen maken. Voorbeelden hoe het als CDA’ers wel gemaakt kan worden zijn:

1.      Ons CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich twee jaar vastgebeten in de misstanden met kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst. Door D’66 staatssecretaris Menno Snel van Financiën zijn daarbij cruciale stukken in de toeslagenaffaire achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het gevecht van Pieter Omtzigt om toeslagenaffaire voor de gedupeerde ouders tegen de almachtige overheid heeft na twee jaar zijn vruchten af geworpen. Hierbij maakt onze Pieter echt hét verschil voor de gedupeerde ouders. Chapeau Pieter!

2.      Onze eigen CDA fractie en CDA wethouders maken ook het verschil bij:

a.      De uitbreidingsmogelijkheid voor bedrijventerreinen in Heino van ons raadslid Jeroen Neimeijer.

b.      Onze wethouder Gerria Toeter bezig binnen het sociaal domein om te komen tot één aanspreekpunt voor een betere, integrale aanpak van mensen met problemen.

c.      Of ons raadslid Aaltje Booijink, die op openbare orde en veiligheid de burgemeester bij de les houdt. Ook in de gemeente Raalte kan hij werken aan grootstedelijke problemen!

En zo zijn er meer voorbeelden, waarbij we als CDA Raalte op een positieve manier hét verschil maken. Wilt u ook op een positieve manier het verschil maken, dan kunt u natuurlijk altijd met mij of een van de andere contact opnemen!

Tot slot wil ik u nog hele fijne Kerstdagen en Oud en Nieuw wensen. Geniet en vier deze tijd met uw familie, naasten en dierbaren! Voor 2020 nodig ik u van harte uit om mee te denken over ons CDA en onze gemeente Raalte.

 

Interim-voorzitter CDA Raalte

A.M. Kleine Staarman

06-835301953

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.