22 december 2016

Highlights begroting 2017

In de gemeenteraad van Raalte is op donderdag 10 november de begroting 2017 vastgesteld. In de bijdrage van onze fractie hebben we nadrukkelijk de economie van Raalte als een belangrijk thema neergezet. Het afschaffen van betaald parkeren is geen doel op zich. Het is het weghalen van een barrière, een soort van toegangskaartje verscheuren. Naast afschaffen van betaald parkeren zal er ook echt wat moeten gebeuren aan het winkelgebied. In de begroting is nu geld gereserveerd voor onderzoek naar de mogelijkheden van de Grote Markt en budget herontwikkeling Molenhof. Bovendien zal de nieuwe beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme aanjager zijn bij activiteiten en projecten die ook kunnen bijdragen in co-financieringstrajecten.

Optimale bereikbaarheid van Raalte is goed voor de economie, maar ook voor de leefbaarheid van Raalte en Mariënheem. CDA heeft aangegeven zich blijvend in te zetten voor de integrale oplossing van deze weg. 

De gemeente zal ook stappen maken in sanering van het braakliggend MBI terrein. Daarmee komt de kans om dit uniek stukje Raalte nieuw leven in te blazen steeds dichterbij. Wij hechten veel waarde aan dit uniek stukje Raalte en houden de ontwikkelingen rond dit gebied ook nauwlettend in de gaten.

Wij hebben onze waardering uitgesproken voor de prima verlopen 3 decentralisaties WMO, jeugdzorg en sw. De burger is hier tevreden over. Wij willen nu vol inzetten op de transformatie.

De fractie van CDA Raalte is ook blij dat 3 knellende voorgenomen bezuinigingen konden worden teruggedraaid: schoolzwemmen, taakstelling cultuursubsidies en taakstelling verlagen kwaliteitsniveau en afstoten van openbare begraafplaatsen.

Met sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen, in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Naar aanleiding van vorige begrotingsvergadering zullen de plannen van de hockeyvereniging op Sportpark Ramele nader worden uitgewerkt.

Tenslotte zijn we content dat ook ander nieuw beleid mogelijk was. Er komt een gemeentelijke bijdrage voor behoud van de fresco’s in de Plaskerk. Daarnaast komt er een bijdrage nieuwbouw van basisschool de Korenbloem. Tenslotte krijgt Muzieknetwerk Salland een bijdrage voor binnenschoolse programma’s en doorstroming van kinderen naar vervolgorkesten, muziekorganisaties of muziekscholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.