23 mei 2018

Nieuwsbrief ALV 30 mei 2018

Het bestuur van het CDA-afdeling Raalte nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 20.00 uur in Hotel “De Zwaan” in Raalte.

De hele nieuwsbrief is te lezen door HIER te klikken

Agenda.

1.      Opening

2.      Mededelingen van bestuur

3.      Ingekomen stukken

4.      Verslag algemene ledenvergadering 13 december 2017 

5.      Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

6.      De formatie door fractievoorzitter Guus Temmink

7.      Jaarrekening 2017 en een begroting 2018, inclusief verslag kascommissie

8.      Wijzigen in Samenstelling Bestuur:

a.      Te benoemen Jeroen Flierman als bestuurslid

b.      Mirko Schokker aftredend, wel herkiesbaar

c.      Arno Kleine Staarman aftredend, wel herkiesbaar

9.      20.45 uur Pauze

10.   21.00 uur “In gesprek met de nieuwe fractie”

11.   Rondvraag.    

12.   22.00 uur Sluiting

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

 

Het bestuur stelt het zeer op prijs, indien u een gast uitnodigt.

 

Namens het Algemeen Bestuur van het CDA-afdeling Raalte.

 

F. Wichink Kruit                                              A.M. Kleine Staarman

 

voorzitter                                                         secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.