09 januari 2024

Raadsrapporteur biedt houvast bij regionale samenwerking

De gemeenteraad van Raalte is het erover eens dat de motie van het CDA een goede oplossing biedt voor de beperkte grip op regionale samenwerkingsverbanden.
Steeds meer raadsleden zijn zich bewust van de groeiende complexiteit van gemeenschappelijke regelingen en hebben vragen over de democratische legitimiteit en hun controle op het besluitvormingsproces.
Het raadsrapporteursmodel is een veelbelovende oplossing om meer controle en grip te bieden aan de raadsleden. Veel gemeenten werken samen op belangrijke thema's die op regionaal niveau spelen. Om deze samenwerkingen te kunnen aangaan zijn gemeenschappelijke regelingen opgesteld. Deze regelingen vragen om actieve en kritische betrokkenheid van de raadsleden, omdat hedendaagse maatschappelijke problemen steeds complexer worden en zich steeds meer op regionaal niveau afspelen.
Samenwerkingen roepen echter ook vragen op over de democratische legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen en de mate waarin raadsleden hun controlerende rol kunnen uitoefenen. Het rapporteursmodel is een populaire werkwijze voor raadsleden om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Dit houdt in dat er één of meer rapporteurs worden aangewezen om de gemeenschappelijke regelingen te volgen en te analyseren. Het verantwoordelijk raadslid, de raadsrapporteur, informeert de raad over de bevindingen en kennis die is opgedaan. Deze werkwijze versterkt de rol van de raad door de hele beleidsopzet en -uitvoering te bekijken en waar nodig tijdig te handelen.
Het is één van de meest bekende en gebruikte methoden om grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Raadsrapporteurs worden al in verschillende gemeenten ingezet, waaronder De Bilt, Breda, Lansingerland, De Ronde Venen, Etten-Leur en Baarn. Raadsleden zijn zeer te spreken over de rapportages die door raadsrapporteurs worden opgesteld.
Ook de gemeente Raalte zet nu een eerste stap om de raadsrapporteur via een motie op de agenda te krijgen voor de gemeenschappelijke regelingen. Dit biedt hoop voor meer controle en grip op de regionale samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.