30 maart 2018

Roalter Akkoord

Felicitaties allereerst aan de winnaars van deze verkiezing. Dat heb ik woensdagnacht gedaan hier in de hal maar het lijkt me goed om dat ook hier in de raadszaal nogmaals te doen.

Dan deel 1: onze duiding van de verkiezingsuitslag. CDA is blij met de hogere opkomst van onze inwoners. De gemeente maar ook de individuele partijen hebben elk hun steentje aan bij gedragen en het resultaat is dan ook prima.

Onze campagne was met inhoud maar heel nadrukkelijk ook campagne dichtbij onze kandidaten. Als je ziet het aantal voorkeurstemmen die de eerste 10 kandidaten hebben gekregen, ben ik daar trots op. Midden in de samenleving in hun dorp of bij hun organisaties of verenigingen. Herkenbaar en daardoor hebben onze kandidaten de stem ontvangen.

We zijn dankbaar voor de stemmen die we hebben gekregen. Laat onverlet dat we natuurlijk wel op iets meer hadden gehoopt. Desalniettemin  Dat is ook democratie. Wij zijn een democratische partij. En het zou vreemd klinken als we dit niet zouden accepteren en respecteren en dat doen we dan ook.

Dan deel 2; het vervolgproces. Vanavond eigenlijk de eerste aftrap van de coalitie onderhandelingen. Korte schets hoe wij vinden hoe we samen dit proces oplopen.

Wat ons betreft is 'samen' hier het kernwoord.

De samenleving is volop in transformatie. Daar vertel ik niets nieuws mee. Tijd voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en inwoners maar eigenlijk ook tussen fracties hier in Raalte.

Wij hebben in Raalte onlangs het inspiratiefestival van “Mangs Bu-j Te Bange” gehad. We hebben opgestart Raad op pad, groen samen doen maar ook economisch werkatelier. Voorbeelden van lokale vernieuwingen.

Wij zijn vanavond de eerste opmerkingen aan het maken over met name hoe we tot de inhoud moeten komen. In de vakbladen zie je allerlei namen van akkoorden; coalitieakkoorden, raadsakkoorden, samenlevingsakkoorden met allerlei tussenvormen. Wat mij betreft gaat het niet om de naam maar om de intentie erachter. CDA wil dat we alle fracties betrekken bij het opstellen van het akkoord. Maar niet alleen de fracties. Heel nadrukkelijk ook de samenleving van Raalte; onze bewoners, bedrijven en anderen. Uitdaging ligt er dan ook in om out-of-the-box te denken. Experimenten is ons niet vreemd,  zoals we dit de laatste 2 jaar ook gedaan hebben, net met wat voorbeelden aangaf. En wat zou het mooi zijn om dan op het resultaat het etiket “Roalter akkoord” te kunnen plakken.

Aan ons samen de uitdaging. CDA is beschikbaar voor de inhoud maar ook voor het bestuur van onze mooie gemeente.

Voorstel is dat de grootste partij het voortouw neemt in deze uitdaging.

Ik sluit af met de titel van ons verkiezingsprogram:

Denk mee, doe mee, leef mee.

 

Guus Temmink, Fractievoorzitter CDA Raalte

29-03-2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.