10 december 2023

Rondkomen met je inkomen!

Rondkomen met je inkomen!
Je zou maar in de situatie zitten dat je niet rond kunt komen met je inkomen. Ikzelf zit gelukkig niet in de situatie dat ik mij daarover zorgen moet maken. Dat maakt mij een gezegend mens. Ik kan leuke dingen doen, werken en leren, sporten en mezelf verrijken met vrienden en kennissen. De omgeving, de gezinssituatie en het moment waarop je geboren bent, heeft een behoorlijke invloed op de welvaart die je geniet.
Ik heb het wel van dichtbij gezien bij een goede kennis. Niet kunnen rondkomen van je inkomen heeft zoveel effect: alleen maar denken wat kan ik kopen voor het bedrag wat ik heb, wat eten mijn kinderen, wat eet ik, hoe zorg ik dat ik de maand rondkom. Stress krijgen van de situatie en daarbij nog ziek worden en arbeidsongeschikt raken. De regie op het eigen leven is kwijt. De wereld wordt kleiner door zich terug te trekken en de angsten worden nog groter. Leven van dag tot dag, post niet meer openmaken…. Door dit te moeten zien bij iemand die je dichtbij staat, vond ik naar. Ik heb mijn kennis geholpen om weer overzicht te krijgen. Maar het voelt wel machteloos en zeker niet gelijkwaardig.
Ook als vrijwilliger van Humanitas-thuisadministratie heb ik deze situaties gezien.
Namens de hele CDA-fractie, wil ik de wethouder en ambtenaren complimenten geven voor dit beleidsstuk. Dit beleidsstuk Rondkomen met je inkomen, kijkt niet alleen naar de minima maar naar de bredere doelgroep die lastig kan rondkomen met het inkomen. Dat vinden wij een fijne en goede aanvulling. En we zijn volgens ons gezegend dat we dit in Raalte op deze manier kunnen organiseren. Het proces is ook heel zorgvuldig en breed opgezet. De raad is in februari gevraagd om input, de adviesraad Sociaal Domein is om advies gevraagd, maatschappelijke organisaties als Humanitas zijn aangehaakt. Er zijn onderzoeken uitgezet bij diverse instanties. De punten die zijn opgehaald zijn zichtbaar verwerkt in het beleid. Dat geeft het gevoel ook dat onze input serieus wordt genomen. Goed voor de betrokkenheid. Het beleidsstuk is een goed voorbeeld waarin de Planning en Control cyclus wordt rondgemaakt. Doelstellingen, afwegingen bij keuzes, de monitoring van uitvoering en financiële consequenties zijn opgenomen.
Wij hebben na de rond de tafel van vorige week geen verdere vragen meer aan de wethouder.

7 december 2023,
Martine Scholten
Raadslid CDA Raalte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.