Jacques van Loevezijn

Raadslid

“Voor en met elkaar”

Deze woorden staan voor wie ik ben. Samen maken we onze mooie gemeenschap. Al jarenlang lever ik hieraan mijn bijdrage. Iets wat mij ooit is meegegeven door mijn ouders; wees dienstbaar en zet je talenten in om de samenleving elke dag weer een stukje mooier te maken. 
De komende periode wil ik mij hierbij met name richten op drie punten:

  1. Behoud en versterking van onze waardevolle groene omgeving. 
  2. Aanpak krapte op de arbeidsmarkt door uitvoering van ons lokale actieplan werk.
  3. Inwonersparticipatie is een van onze succesfactoren. Dit willen we verdiepen en verbreden. Meer inwoners aan zet.

Jacques van Loevezijn, lijst 2, nummer 2.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.