Jeroen Neimeijer

Raadslid

Ik ben Jeroen Neimeijer, getrouwd met Nieske, we hebben drie jonge kinderen. Samen runnen we een biologisch varkensbedrijf net buiten Heino. Op deze plek ben ik geboren en getogen. Na een aantal jaar in Dronten gewoond te hebben voor de studie, ben ik met Nieske een jaar of 14 geleden weer op het ouderlijk huis komen wonen. Ik ben ondernemend en een verbinder. Ik ben graag onder de mensen. Naast het werk op de boerderij heb ik dan ook diverse bestuurlijke functies. Sinds 4 jaar ben ik ook raadslid namens het CDA. Samen met de fractiegenoten proberen we het beste voor Raalte en haar inwoners te doen. Mijn focus ligt hierbij met name in het Ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan de zaken die spelen in de Agrarische sector en het buitengebied, maar ook woningbouw en het bedrijfsleven heeft mijn aandacht. Op dit moment speelt ook het inrichten van de complexe omgevingswet waar ik me ook mee bezig houdt. Daarnaast ben ik het eerste contactpersoon voor Heino. In de afgelopen periode hebben we ook het een en ander voor Heino bereikt. Denk hierbij aan de uitbereiding van het bedrijventerrein in Heino, mede dankzij mijn aandringen in de Raad zijn hierin de eerste stappen gezet. Inmiddels zijn de graafwerkzaamheden begonnen.

Daarnaast is op het mijn verzoek begonnen met een plan voor de herinrichting van de Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino. Voor mij en veel inwoners een doorn in het oog hoe deze belangrijke toegangsweg, en met name het fiets-/voetpad, er bij ligt. Wat betreft het CDA wordt dit in samenspraak met onder andere de aanwonenden opgepakt zodat er een mooie weg komt waar de Heinoërs trots op zijn.

Voor de aankomende periode wil ik graag de klus als raadslid verder afmaken. Er is nog een hoop te doen. In de agrarische sector zijn tal van uitdagingen waar ik me hard voor wil maken, neem hierbij alleen al de stikstofopgave. Daarnaast het verder implementeren van de omgevingswet, nog een hele klus om hierin een goede en passende wet voor Raalte van te maken. Ook voor Heino zijn er een aantal zaken die de komende tijd gaan spelen, Neem hierbij de visie voor de Dorpsrand aan de kant van de N35, wat het CDA betreft gaan we hier onder andere inzetten op een  parallelweg van de stoplichten bij Noord naar de Lemelerveldseweg en dan door naar stoplichten bij zuid. Hiermee ben je erg veel verkeersbewegingen in het centrum kwijt. Dan kun je ook kijken naar de inrichting van het centrum zelf. Dan komt er meer ruimte voor bijvoorbeeld groen. Ons idee voor het centrum is om er voor te zorgen dat er meer beleving komt. 

Ook is het zaak dat er in de aankomende periode een plan komt voor de Sporthal Hoogerheijne. Ruim 4 jaar geleden is de sporthal verzelfstandigd en wordt het geëxploiteerd door Stichting Sportbelang Heino (SSH). Op dat moment is er nog een renovatieslag gemaakt en geld beschikbaar gesteld door de gemeente dat de sporthal nog 10 jaar in de huidige vorm gebruikt kan worden. Dit betekend dat er tussen nu en 6 jaar dus een plan voor daarna moet gerealiseerd zijn. In februari 2022 heb ik hierover aan de bel getrokken over hoe het staat met de plannen. Als het aan het CDA ligt zijn er verschillende mogelijkheden; Grote renovatie van het bestaande gebouw, nieuwbouw op dezelfde plek of eventueel nieuwbouw op een andere plek in de buurt van de andere sporten. Ons voorstel is om hierover de meningen van de huidige gebruikers te peilen, maar daarnaast ook breder te kijken of er mogelijk nieuwe gebruikers voor te vinden zijn, zodat het een meer multifunctioneel gebouw wordt. Waar het dan ook op uit komt, dan heb je er in ieder geval breed naar gekeken.

Een ander erg belangrijk punt is de woningkrapte, gelukkig zijn er in de meeste kernen van Raalte ontwikkelingen voor woningbouw onderweg. Maar we moeten ook al weer verder kijken, wat worden de volgende plannen? De aankomende 8 tot 10 jaar moeten we nog veel meer huizen bouwen, begin vast met de plannen voor de volgende uitbreidingen. Daarnaast is het wat ons betreft ook zaak dat er op korte termijn oplossingen komen om de jeugd te behouden. Denk aan bestaande gebouwen om te bouwen naar kleine appartementen. Dit is interessant voor de jongeren maar kan ook oplossing bieden voor ouderen. Begin Maart 2022 heb ik hierover nog aan de wethouder het verzoek gedaan te onderzoeken of het mogelijk is het oude LTS gebouw aan de Zwolsestraat in Raalte om te bouwen. Dit is nu nog in gebruik door het Carmel College, maar komt in de nabije toekomst waarschijnlijk vrij.

Kortom, ik zou graag nog een periode gemeenteraadslid zijn om me in te zetten voor het maatschappelijk belang!

Jeroen Neimeijer, lijst 2, nummer 4.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.