Cultuur

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan depersoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnengemeenschappen. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid.Het is belangrijk dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is.

Waar gaan we voor:

  • Laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en kunst in haar diversiteit.
  • Maatwerk om talenten in alle diversiteit optimaal te ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.