Economie

Dit hebben we al bereikt:

 • Betaald parkeren afgeschaft
 • Economisch actieprogramma met en door ondernemers
 • Centrumvisie Raalte kern uitgevoerd
 • Leegstandsaanpak door nieuwe winkelconcepten
 • Koopzondagen afgestemd op behoefte van de verschillende kernen
 • Ondernemersfonds t.b.v. extra promotie en marketing Raalte kern gerealiseerd
 • Pijler Recreatie & Toerisme versterkt door extra inzet op Salland marketing
 • Ondernemersklimaat versterkt door inzet taskforce ondernemersdienstverlening
 • Revitalisering bedrijventerreinen Zegge Raalte en Blankenfoort Heino
 • Versnelling vergunningprocedures
 • Mogelijkheden voor lokale ondernemers verruimd bij gemeentelijke inkoop
 • Blijvende inzet op aantrekken nieuwe bedrijven en behoud huidige bedrijven; nieuwe vestiging Jumbo distributiecentrum
 • Versterkte rol van Raalte binnen de economische Regio Zwolle via clusters
 • Recreatie &Toerisme en Agrifood
 • Versterking markten Raalte door onder meer start concept ‘Zomerse markten’

Door de gezamenlijke inzet van ondernemers en gemeente staat de economie van Raalte er steeds beter voor. Er wordt hard gewerkt aan een versterkt ondernemersklimaat waarbij de rol van de gemeente zich richt op ruimte geven, faciliteren en verbinden. Een vitale economie is belangrijk voor Raalte. Werkgelegenheid is een van de pijlers die onze leefbaarheid draagt. De gemeente faciliteert hierbij. In een dergelijk klimaat blijven ondernemers bereid ook hun maatschappelijke bijdrage te leveren, door onder meer ondersteuning aan verenigingen en hun vrijwilligers en kansen te bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan dit "sociale contract" hecht het CDA veel waarde!

Het CDA blijft zich inzetten voor een economisch krachtig Raalte en een verdere versterking van het ondernemersklimaat.

Hier gaan we voor:

 • Versterking winkelcentra in de kernen Raalte, Heino en Heeten
 • Ruimte voor lokale bedrijvigheid
 • Het CDA wil de verkoop van kavels stimuleren door de grondprijs te flexibiliseren.
 • Versterking ondernemersdienstverlening
 • Het CDA pleit voor regionale samenwerking ter versterking van de economie
 • Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.