Openbare orde en veiligheid

Hier gaan we voor:

  • Continuering van de rol van de wijkagent
  • Contact met de politie via social media moet mogelijk zijn
  • Actieve voorlichting op scholen over verslavingsrisico’s
  • Geen coffeeshops in Raalte

Het zorgen voor de veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar bovenal een basisbehoefte voor een sterke samenleving. Niet alleen een sterke politiemacht zorgt voor veiligheid: ook de verantwoordelijkheid die de inwoners zelf nemen draagt daar aan bij. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit, die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Daarbij denken wij aan woninginbraken, maar ook aan thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving/openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren/vandalisme.

Veiligheid maken wij met zijn allen! Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel. Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. Voor een grotere veiligheid in wijken en buurten blijft het CDA voorstander van het aanstellen van wijkagenten. De gemeente attendeert bewoners op BuurtWhats-App’s om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast en verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig. Digitale veiligheid is ook in het gemeentehuis een steeds groter wordend dilemma. De gemeentelijke diensten moeten goed weerstand kunnen bieden tegen ongewenste digitale inmenging. Ook op scholen moet er aandacht worden besteed aan de risico’s van de digitale wereld waarin we leven. Digitale weerbaarheid is belangrijk voor alle groepen in de samenleving. Via actieve voorlichtingscampagnes op scholen wil het CDA, dater geattendeerd wordt op de risico’s en de verslavende werking van tabak, alcohol en drugs.Coffeeshops en bedrijven die leveren aan coffeeshops zijn niet welkom in de gemeente Raalte.

Buurtbemiddeling en mediation

Het voorkomen van conflicten is natuurlijk het beste, maar soms is een conflict onvermijdelijk. Juridische conflicten kosten de gemeenschap veel geld. Daarom wil het CDA dure en langdurige juridische processen voorkomen. Dat kan door in te zetten op buurtbemiddelaars als het gaat om ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast,rommel, overhangende struiken, overlast van kinderen en huisdieren. Ook (pre)mediation kan veel langdurige processen voorkomen.

Politie

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. Het CDA vindt dat het politiebureau of een andere vorm van direct contact met de politie dicht bij huis moet blijven en publieksvriendelijke openingstijden hebben. De drempel om de politie te benaderen dient zo laag mogelijk te worden. De politie benaderen via social media moet tot de mogelijkheden behoren. Wij willen daarnaast het doen van aangifte via internet bevorderen. De wijkagent is de spin in het web en moet daarom zichtbaar zijn voor de buurt.

Brandweer en preventie

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij verstaan hun vak, kennen de omgeving goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar. Het CDA wil dat brandpreventie, bij woningen, bedrijven en stallen hoog op de agenda staat. Regionalisering in de Veiligheidsregio is een goede zaak om de professionalisering naar een hoger niveau te brengen maar er moeten mogelijkheden blijven om lokale accenten te kunnen leggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.