Ruimte, wonen en mobiliteit

Dit hebben we bereikt:

 • Nieuw bestemmingsplan Buitengebied
 • Nieuw Vrijkomende Agrarische Bebouwing beleid, met schuur voor schuurregeling, sloopbank, uitbreiding Rood voor Rood regeling om meer ruimte te geven aan ontwikkelingen op het platteland
 • Woningbouw gerealiseerd in alle kernen
 • Herontwikkeling van Mariaoord in Luttenberg
 • Samenwerkingsinitiatief tussen bewoners, betrokken organisaties en gemeentelijke overheid: "Groen samen doen”
 • De aanpak van:
  • Laag Zuthem
  • de Zwarteweg in Nieuw Heeten
  • de Horstweg in Broekland.
  • de Nijboersbrug
  • de vernieuwing van het Bouwhuisplein in Broekland
  • Herinrichting Marktplein Heino
  • Herinrichting Molenhof Raalte
  • Realisatie boomgaard Heino
  • Extra geld voor onderhoud straten wegen pleinen
  • Aanpak verbetering en veiligheid N35 (15 miljoen)
  • Aanpak Kruispunt Bos met fietstunnel naar Raalte Noord
  • Inventarisatie Verkeersveiligheidsknelpunten
  • Reconstructie Zwolsestraat Raalte bij Tijenraan tot fietsstraat
  • Binnenkort start de aanleg van de schoolzone in Heeten en is de aanpak van de Weseperweg in Heeten in voorbereiding.
 • MFA’s (Multifunctionele accommodaties) gerealiseerd of vernieuwd in:
  • Nieuw Heeten: de Belte,
  • Mariënheem: de Schalm,
  • Broekland: de Huuskamer,
  • Heeten: Trefpunt,
  • Laag Zuthem: Trefpunt
  • Heino: Dorpshuis,
  • Luttenberg: Elckerlyc,
  • Liederholthuis: d’ Olde Wettering.
 • De aanstelling van een ruimtecoach en een gebiedscoördinator

Wonen

Iedereen moet met plezier kunnen wonen in de gemeente Raalte. Het CDA streeft er naar dat in alle kernen het bouwen van nieuwe huizen mogelijk moet blijven, rekening houdend met provinciaal beleid.
Het aanbod van nieuwe woningen dient afgestemd te worden op de vraag van de verschillende groepen met bijzondere aandacht voor de starters.
Verder willen wij inzetten op meer levensbestendige woningen: huizen waarin mensen als zij ouder worden kunnen blijven wonen.
Ten slotte pleiten wij voor een ‘groene toets’ nieuwe woningen, zodat in één oogopslag duidelijk is hoe duurzaam en energiezuinig deze woningen zijn.

Mobiliteit

Het CDA blijft kiezen voor een goede ontsluiting van de gemeente Raalte, zowel per auto, fiets als het openbaar vervoer. Het CDA blijft zich inzetten voor een N35 met 2 x 2 rijbanen.
Daarnaast willen wij in samenspraak met de provincie kijken naar de mogelijkheid van een transferium aan de noordzijde van het station voor een snelle overstap van de auto naar de trein. Op lange termijn blijven wij streven naar een rondweg om Mariënheem.
Het CDA wil op korte termijn maatregelen ten gunste van verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen Mariënheem.

Treinverkeer

Het treinverkeer door Raalte zal in de nabije toekomst geïntensiveerd worden. Het CDA pleit voor tijdige erkenning doorstroming verkeer Raalte dorp en zal dit tijdig bespreekbaar maken met de betrokken instanties.

Hier gaan we voor:

 • Realisatie nieuwbouw in alle kernen, afgestemd op de vraag van de diverse groepen en met bijzondere aandacht voor de starters.
 • Meer levensbestendige woningen.
 • Het CDA blijft kiezen voor een goede ontsluiting van de gemeente Raalte, zowel per auto, fiets als het openbaar/WMO vervoer en buurtbus.
 • Het CDA blijft zich inzetten voor de N35 met 2 x 2 rijbanen.
 • Onderzoek mogelijkheden voor een transferium.
 • Op lange termijn blijven we streven naar een rondweg om Mariënheem.
 • CDA wil op korte termijn maatregelen van verkeersveiligheid en leefbaarheid in Mariënheem.
 • Rustplekken en speeltuinen met banken, prullenbakken en bomen naar behoefte.
 • Een openbare ruimte -die naast het minimale schoon, heel en veilig- ook uitnodigt als prettige plek om te bewegen en te ontmoeten.
 • Het faciliteren van moestuinen en fruitboomgaarden in en nabij de kernen.
 • Expliciet willen wij meer geld vrijmaken voor het onderhoud van het openbaar groen en het uitbreiden van het maaibeleid.
 • Daarnaast willen wij werk maken van een betere verlichting en een betere markering van de route richting het sportpark Ramele.

Landbouw

De agrarische sector is een belangrijke sector voor de gemeente Raalte. Daar is het CDA Raalte trots op!
Boeren hebben nu en houden ook in de toekomst een belangrijke rol in de groene buitenruimte in onze gemeente. Daarbij wil het CDA geen verplichte onttrekking van goede landbouwgronden voor natuurontwikkeling. Agrarische ondernemers werken in de natuur en weten als geen ander de natuur te koesteren en te beschermen voor een duurzame toekomst. In goed overleg met andere betrokkenen moet die toekomst worden vormgegeven.

Hier gaan we voor:

 • Toerisme en agrarisch ondernemerschap moeten kunnen worden gecombineerd.
 • Wegen met veel landbouwverkeer worden, in overleg met de agrariërs veiliger gemaakt.
 • De gemeente heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van goed internet voor het buitengebied en de agrarische sector.
 • In overleg met de vertegenwoordigers uit de agrarische sector, gaat de gemeente actief scholieren informeren over voeding en waar dit vandaan komt.
 • Het CDA wil dat wordt onderzocht dat het Landbouwverkeer gebruik mag maken van de rondweg in Heeten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.