Vrijwilligers, vrijwilligerswerk en verenigingsleven

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden.

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren: dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs meer verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein.

Kinderen moeten zich ook kunnen ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren en juist bij verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te vinden als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.

Hier gaan we voor:

  • De slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels.
  • De leges, die vrijwilligersorganisaties voor deze evenementen moeten betalen, worden geschrapt.
  • Een blijvende belangrijke rol voor de combinatiefunctionarissen in het bevorderen van de samenwerking tussen school, sportverenigingen, naschoolse opvang en de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.