Zorg en inkomen

Voor het CDA is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg.Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen sluit de gemeente een collectievezorgverzekering af met een zorgverzekeraar.Raalte heeft en houdt een ruimhartig minimabeleid en het convenant Raalte Armoedevrij metde vele partners, zoals Leergeld en de Voedselbank zorgt voor een brede aanpak.Humanitas is een waardevolle en onmisbare partner in de schuldhulpverlening en de hulp bij administratie. Belangrijk is dat de gemeente oog houdt voor de armoedeval. De tegemoetkomingen moeten in een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net buiten de regeling vallen. Het hebben van werk moet de beste bestrijding van armoede blijven en is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

De zeer succesvolle werkgeversbenadering en aanpak van gemeente en de stichting Raalte Werkt om mensen met WSW, Wajong of bijstand aan het werk te krijgen, te detacheren, of beschut werk te laten verrichten wordt met kracht voortgezet, met stages, werkervaringsplekken, groepsdetacheringen etc.

Hier gaan we voor:

  • Minima kunnen tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente.
  • De gemeente Raalte wordt partner bij de Sallandse Dialoog.
  • Er minimabeleid wordt ontwikkeld voor de groep tot 120% van het minimum.
  • Extra aandacht voor 55+ers die zeer moeilijk weer aan het werk komen.
  • Extra aandacht voor jongeren van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om aansluiting te krijgen tot de arbeidsmarkt.
  • Integratie en inburgering gestructureerd en integraal aanpakken met tegelijkertijd taallessen- en vrijwilligerswerk of werkstages.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.