Zorg en Jeugd

Wat hebben wij bereikt?

 • Succesvolle transitie Jeugdzorg lokaal en regionaal : 1 Gezin 1 Team 1 Plan 1 regisseur
 • Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) vernieuwt en versterkt met betere afstemming met het onderwijs.
 • Inzet Praktijkondersteuners Huisarts en psychologen van Karakter bij toewijzing Jeugdzorg.
 • Inzet opvoedmaatschappelijk werkers van de Kern, Trias en Mee om kinderen en jongeren ambulanter en beter te begeleiden.
 • Jongeren met GGZ problemen, Autisme, PDD-Nos etc worden goed geholpen.
 • Jongeren met LVB problematiek worden ondersteund met aandacht voor de 18- 18+ problematiek
 • Minder jongeren in jeugdzorginstellingen en meer naar gezinshuizen en Pleeggezinnen en thuisbehandeling en ondersteuning.
 • Goede Jeugdgezondheidszorg 0-19 jr. en consultatiebureau met de GGD georganiseerd.
 • Veilig Thuis met meldingen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld verbetert en verzelfstandigd.
 • De keten Zorg en Veiligheid met Jeugdbescherming Overijssel en Raad voor de Kinderbescherming verbetert.
 • Succesvolle aanpak Problematische Jeugdgroepen en criminaliteit. Met goede samenwerking tussen gemeente, Jongerenwerkers en Jeugdpolitie.

Hier gaan we voor:

 • Het Centrum Jeugd en Gezin is makkelijk aanspreekbaar, benaderbaar voor ouders en andere betrokken organisaties.
 • Er moet een betere relatie komen tussen passend onderwijs en ondersteuning door het Centrum Jeugd en Gezin om vragen over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp te beantwoorden en lokale oplossingen om dure specialistische hulp te voorkomen.
 • Afspraken met huisartsen, de praktijkondersteuner van de huisarts en de specialistisch ondersteuner huisartsen moeten worden verstevigd, om te zorgen dat jongeren in één keer naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid.
 • Het stimuleren van technologische ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg (eHealth).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.