11 juni 2018

Armoede en minimabeleid

Afgelopen dinsdag tijdens de politieke markt werd er gesproken over het armoede en minimabeleid in de gemeente. Gerrit Vinke sprak hier namens het CDA:

Armoede is zoals wij weten een veelkoppig monster: je slaat er rechts een kop af, maar hij groeit links weer aan. In de afgelopen jaren heb ik de meesten van u wel op de voedselbank mogen ontmoeten (een wethouder is er samen met zijn vrouw zelfs net als ik vrijwilliger).

Allen oprecht geïnteresseerd, en wat mij bij die gesprekken is bijgebleven, is dat nagenoeg iedereen vond: het moet anders. Welnu dat gaat nu gebeuren, een totale cultuuromslag wat mij betreft.Natuurlijk kun je kritisch zijn en zeggen eerst zien en dan geloven, maar wij als CDA fractie geloven er in, en hebben er alle vertrouwen in dat dit college een goede uitvoering zal geven aan het stuk wat nu voorligt.De meesten van u weten het wel, maar ik bepleit al jarenlang 4 punten:1. Kinderen mogen niet de dupe worden van de pech of verkeerde keuzes die hun ouders maakten.2. Uitgaan van besteedbaar inkomen: bruto inkomen zegt mij niets: met 12 jaar voedselbank heb ik links en rechts behoorlijk veel met armoede te maken gehad, en nog nooit hen ik een 100% identiek geval meegemaakt. Dus:3. Maatwerk: ieders situatie is anders en verdient een andere aanpak.4. Versimpeling of toegankelijker maken van aanvragen voor bijzondere bijstand of kwijtschelding.Als voorbeeld noem ik dan ook de aanvragen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen: ik weet niet of u het wel eens geprobeerd heeft, maar probeert u maar eens op de site van de gemeente online kwijtschelding aan te vragen. Je moet bijna juridisch geschoold zijn, wil je dat lukken en dat terwijl het bedoeld is voor een doelgroep die kampt met een laag IQ of laag geletterdheid.Dus 3 stappen worden nu gezet en daarmee een hele cultuuromslag bewerkstelligd, daarvoor onze grote complimenten.Er zal nog wel heel wat water door de Aa stromen voordat dit allemaal geïmplementeerd en gerealiseerd is, maar ergens moet je beginnen.Tot slot zou ik tot de uitvoerders van de omgekeerde toets het volgende willen zeggen:Zie naar de mens achter de casus. Pas de wet of wetten toe naar de geest en niet naar de letter. Gebruik je boerenverstand, toon durf en lef, want: “Vaeke bi’j te bange”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.