13 november 2020

Burger wordt kind van de rekening

Het college van Steenwijkerland gaat het begrotingstekort voor 2021 afwentelen op de burger door de belastingen te verhogen. De OZB wordt met bijna 10% verhoogd. Het CDA kan zich daar absoluut niet in vinden en heeft altenatieven voorgesteld. De coalitie wilde echter niet bewegen. Uiteindelijk stemden alleen de coalitie partijen in met de begroting.

Tijdens het behandelen van de begroting in de gemeenteraad heeft het CDA concrete voorstellen gedaan waardoor het niet nodig is om de verhoging door te voeren. Door efficiënter te werken en door gerichte keuzes te maken in de projecten kan bijna € 1,5 miljoen worden besparen. Dat hoeft niet ten koste van de dienstverlening aan de burger te gaan. Uit extern onderzoek blijkt dat de inzet binnen het sociaal domein efficiënter kan door heel gericht keuzes te maken. Bovendien  is het lang niet altijd nodig om precies uit te zoeken hoe bepaalde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en daar langdurig over te vergaderen of er een project van te maken. Soms kun je beter direct aan de slag gaan. Deze werkwijze levert ook de nodige besparingen op.
De door het CDA voorgestelde maatregelen brengen geen gedwongen ontslagen met zich mee. Wel is het zo dat een vacaturestop gewenst is. Daarnaast kan er voor gekozen worden overtollig personeel extern in te zetten daar waar de druk nu hoog is. Bijvoorbeeld in de zorg.
Wellicht kan projectmanagement of het uitvoeren van bepaalde projecten tegen lagere kosten worden uitgevoerd.
Het CDA merkt op dat de huidige Corona crisis veel onrust met zich mee brengt. Het bedrijfsleven heeft het financieel zwaar. De jeugd heeft het moeilijk, omdat ze nauwelijks uit kunnen gaan of kunnen sporten; elkaar dus niet ontmoeten. Eigenlijk heeft iedereen hier op één of andere wijze behoorlijk hinder van. Grote organisaties zijn momenteel aan het reorganiseren en aan het bezuinigen. Het kan dan niet zo zijn dat het gemeentelijke apparaat niet de mogelijkheden aangrijpt die er nu zijn. De keuzes die gemaakt zijn door het college zijn te gemakkelijk en met onvoldoende visie. Verder vindt het CDA dat Corona nu ook gebruikt wordt om de werkelijke problemen te verdoezelen. Feitelijk bleek vorig jaar, tijdens economische voorspoed, dat het college niet creatief genoeg was om tekorten te voorkomen. Die lijn is dit jaar doorgezet, met alle gevolgen van dien.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.