08 maart 2019

CDA heeft 4 kandidaten uit Steenwijkerland voor Verkiezingen

20 maart mogen we bestuurders kiezen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Het CDA ziet graag vertegenwoordigers uit Steenwijkerland in deze bestuursorganen en hebben daarvoor hebben we 4 kandidaten.Op plaats 11 van de CDA lijst voor Provinciale Staten staat Klaas de Lange, agrarisch ondernemer uit het dorpje Nederland. Actief in LTO en al jaren bezig om op milieuverantwoorde wijze de eigen landbouwzuivelproducten te produceren en verkopen. Betrokken bij Natura 2000 en trekker voor 3 Natura gebieden.Op plaats 16 van de CDA lijst voor Provinciale Staten staat Peter van der Terp, adviseur voor overheden op het gebied van digitalisering, sportman in hart en nieren, topscheidsrechter bij korfbal, actief voor het Jeugdfonds Port en Cultuur en oud wethouder van de gemeente Steenwijkerland.Op plaats 7 van de CDA lijst voor Waterschap Drents Overijsselse Delta, staat Clazinus Netjes. Al jaren heeft Clazinus zitting in het bestuur van dit waterschap en beschikt dus over een grote bestuurlijke ervaring. Rustig, analyserend en weloverwogen adviserend werkt hij aan een goed beheer van al en water.Op plaats 11 van de CDA lijst voor Waterschap Drents Overijsselse Delta staat Jeannette van der Velde. Vanuit haar passie voor gezondheid van mensen is een tweede passie ontstaan voor de grond. Speciaal die in de Kop van Overijssel. Deze grond willen we goed doorgeven aan onze kinderen. Uitdagingen genoeg; extremer weer, bodemdaling, mijnbouw, veenweide, toenemend gebruik van medicijnen.Wilt u ook het bestuur van de Provincie en de Waterschappen dichtbij, stem dan op een kandidaat van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.