29 januari 2022

CDA maakt kleine windmolens mogelijk

In de raadsvergadering van 25 januari is stilgestaan bij de mogelijkheid om kleine windmolens in de gemeente toe te staan . Hiervoor is beleid opgesteld. Voor de CDA fractie is het belangrijk dat hoge windmolens niet het aanzicht van onze gemeente verpesten, maar om wel windmolens in hoogte vergelijkbaar met forse bomen mogelijk te maken. Door, via een amendement, de hoogte bij te stellen naar een maximale ashoogte van 20 meter is dat geregeld! Daarnaast vindt het CDA het belangrijk om, daar waar het mogelijk is in het buitengebied, de mogelijkheden uit te breiden. Door hierover een motie in te dienen gaat de gemeente hier de komende maanden naar kijken. De CDA-fractie, bij monde van Jan van Beekhuizen, heeft hiermee een wezenlijke stempel op dit beleid gedrukt.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is uitvoerig stilgestaan bij het maken van een afweging of dit gekoppeld moet worden aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. De CDA-fractie is hier niet in mee gegaan. De CDA-fractie wil ondernemers en particuliere initiatiefnemers niet met extra regels en bemoeienis van ambtenaren belasten. Uiteraard vindt de CDA-fractie het belangrijk dat zonnepanelen op daken worden geplaatst. Soms is dit nog beter dan windmolens. Echter de initiatiefnemers zijn prima in staat om die afweging zelf te maken. Het kan zijn dat het beter is om een windmolen te plaatsen en vervolgens aanvullend in energie te voorzien met zonnepanelen op het dak. Ook is het zo dat sommige daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen en dan is windenergie met kleine windmolens een goed alternatief.

De CDA-fractie vindt het verder belangrijk dat er breder gekeken wordt dan alleen agrarische erven. Ook particulieren met een voormalig agrarisch erf of met veel ruimte om het huis, zouden in staat moeten zijn om een dergelijke molen te plaatsen. De afhankelijkheid van gas toont inmiddels aan dat het wenselijk kan zijn om ook ’s nachts stroom op te wekken voor bijvoorbeeld een elektrische auto. Daarnaast is er ook prima ruimte om bij erven binnen het vogelrichtlijngebied te voorzien van windmolens. Dit betreft een uitgebreide strook van Zwartsluis tot aan Kuinre. Er is dan ook bewust gekozen voor kleine molens die het uitzicht niet ontsieren. Wat de gevolgen zijn van uitbreiding van de mogelijkheden is nog niet duidelijk. Daarom is het college opgeroepen door het CDA om te onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.