20 oktober 2021

CDA wil 3000 nieuwe woningen in Steenwijkerland

“Het CDA wil versnelling van woningbouw voor eigen inwoners en een realistisch aandeel in nationale woonopgave”, zo stelde Clazinus Netjes tijdens de Politieke Markt op 13 oktober 2021. Het verwacht bestuurlijke lef en daadkracht om zo snel mogelijk achterstanden weg te werken en ruimte te creëren voor verdere ontwikkeling in met name Steenwijk.

Deze zomer meldde het college dat er in 2020 totaal 169 nieuwe woningen zijn gebouwd. Maar er werd niet bij verteld dat er volgens CBS-cijfers 68 werden gesloopt of onttrokken. Gemiddeld zijn er de afgelopen 5 jaar slechts 128 woningen per jaar bij gekomen. Het CDA zet in op een groei van de bevolking met 1% per jaar. Dat komt neer op ca. 225 woningen per jaar. In onze optiek zijn er de afgelopen jaren dus 100 woningen per jaar te weinig gebouwd. Het college wil de komende 10 jaar 1700 woningen in de hele gemeente bouwen voor eigen behoefte, 800 in Steenwijk en 900 in de kernen.

Daarbij komt nu de vraag welk deel van de extra nationale opgave (toekomstbeeld regio Zwolle) door de stad Steenwijk kan worden ingevuld. Het college denkt aan een bandbreedte van tussen de 800 en 1200 woningen. De CDA-fractie wil 1300 extra woningen in de komende tien jaar, totaal dus 3000. Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, door inbreiding, herstructurering en transformatie. Daar zijn de komende jaren prima kansen voor, zoals in de Stationsomgeving, de locaties RSG Tromp Meesters aan de Stationstraat en Eekeringe. Maar ook bijvoorbeeld de voormalige kwekerij in Tuk. Uiteraard dient de infrastructuur goed geregeld te worden bij het realiseren van de plannen. Bouwen in de groene ruimte is wat ons betreft te gemakkelijk en nu niet aan de orde. Wij kiezen voor verdere uitbouw van de kwaliteiten van de stad Steenwijk met kwalitatief sterke invullingen en wij respecteren de waarden van de groene ruimte rond de stad voor zowel landbouw als natuur. Daarbij sluiten wij niet op voorhand uit dat een beperkt aantal woningen van deze nationale opgave kan worden gerealiseerd in Oldemarkt, Vollenhove en Steenwijkerwold.

De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten voor een huurwoning zijn oneindig lang en een koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom willen wij een kwart van de nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en starters. We verwelkomen een nieuwe vorm van premie A-woningen en maken de startersleningen aantrekkelijker. In de grotere woonkernen moeten levensloopbestendige woningen en appartementen worden gerealiseerd voor ouderen en mensen die geen behoefte hebben aan grotere gezinswoningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.