10 februari 2018

CDA Steenwijkerland wil opheldering over nieuwbouw school Wanneperveen

Het college van B en W van Steenwijkerland heeft besloten dat de beoogde nieuwe basisschool in Wanneperveen na een scenario onderzoek moet worden gebouwd op de locatie van De Wennepe. Daarmee wijst het college de voorkeursoptie van de nieuwe samenwerkingsschool af na overleg met de bestuurders.

Het scenario onderzoek richtte zich op de verkeersdoorstroming en de nabijheid van het Natura 2000 gebied. Het onderzoek geeft volgens het college aan ‘dat wat betreft de verkeersdoorstroming er geen belemmeringen voor de bouw van de school zijn. Anders ligt dat met het Natura 2000 gebied. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de bouw van de school een behoorlijke milieubelasting voor dit gebied met zich meebrengt. Er moeten daarom verschillende vergunningen verkregen worden voordat de bouw zou kunnen beginnen. Dat neemt zeker een periode van anderhalf jaar in beslag. Daarbij is de kans reëel dat één of meer vergunningen niet verleend zouden worden. Dan moeten we alsnog op zoek naar een andere locatie.’

Het bericht van het college suggereert dat de besturen van de scholen en Plaatselijk Belang Wanneperveen met dit besluit instemmen. Kandidaat raadslid Clazinus Netjes van het CDA Steenwijkerland heeft uit informatie van de zijde van de scholen begrepen dat daarvan geen sprake is.

Daarom wil het CDA van het college vernemen welke aspecten zijn bij de afweging in de scenariostudie betrokken en hoe zijn die gewogen, in het bijzonder de aspecten verband houdende het Natura 2000 gebied De Wieden. Ook is het CDA benieuwd welke informatie is met de besturen van de scholen en Plaatselijk belang gedeeld en of de besturen ingestemd hebben met het standpunt van het college. 

Netjes is met name verbaasd over het feit dat Natura 2000 zelfs beperkingen zou kunnen opleggen om iets te bouwen of te ontwikkelen, terwijl het gebouwde en het gebruik daarvan op zich geen problemen geeft. “Dit zou kunnen betekenen dat ook bijvoorbeeld het vernieuwen van de bezoekerscentra van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer onmogelijk wordt. Wij vinden dit als CDA niet acceptabel omdat dit niet de bedoeling van Natura 2000 kan zijn.” 

Clazinus Netjes wil weten wat de vervolgstappen in de procedure zijn. “We vragen ons ook af of er andere initiatieven binnen de gemeente zijn, van bijvoorbeeld ondernemers of gemeente, die niet op gang komen door beperkingen vanuit Natura 2000 gebieden. Mochten die beperkingen er zijn, dan willen we ook weten welke stappen er worden ondernomen om die weg te nemen”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.