25 februari 2020

CDA stelt vragen over Zonnepark Wanneperveen

Het CDA wil weten wat het college doet aan de ongerustheid in Wanneperveen over het zonnepark, en heeft daarover vragen gesteld aan B&W van Steenwijkerland. Want opnieuw is er commotie ontstaan over het plaatsen van een zonnepark en weer voelen inwoners zich overvallen.

Met de perikelen in Onna, Kuinre, en met de discussie over een park met grote windmolens is er inmiddels sprake van een aaneenschakeling van projecten waar burgers zich overvallen voelen met uitgewerkte en concrete plannen. In plaats van echte burgerparticipatie lijkt meer sprake van het uitvoeren van een verplicht nummer.

Dit zijn de vragen die het CDA Steenwijkerland heeft gesteld:

  • Heeft u kennis genomen van de plannen voor een zonnepark in Wanneperveen en van het verloop van de informatieavond.
  • In de plannen van dit college wordt een belangrijke rol weggelegd voor burgerparticipatie. Vindt u dat de omwonenden voldoende bij dit project zijn betrokken?
  • Klopt het, dat er voorafgaand aan de informatieavond door de eigenaren van de grond, dan wel de ontwikkelaar (Powerfield) contact is geweest met de gemeente?
  • Welke afspraken zijn er toen gemaakt over burgerparticipatie, of is dit niet ter sprake gekomen, en waarom dan niet?
  • Vindt u een dergelijk plan passend in de omgeving en wat kunnen we doen om niet in herhaling te vallen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.