25 juni 2018

“De balans tussen natuur en recreatie en toerisme lijkt zoek”

“Het water in Steenwijkerland is mooi schoon”, aldus Femedith Kersjes van het CDA. “Maar waar schoon water voor de natuur heel belangrijk is, heeft té schoon water toch ook nadelen.”

Al jaren ondervinden gebruikers van het water in onze gemeente hinder en belemmering door de aanwezigheid van waterplanten. Er groeien meer waterplanten dan voorheen als gevolg van waterkwaliteitsverbetering in het gebied. Voor de natuur is dit een gunstige ontwikkeling, maar met name de recreatie ervaart belemmering. Recreanten komen met hun bootjes vast te zitten in de planten en ondervinden op bepaalde plekken ook hinder bij het zwemmen. 

“Dit probleem is niet van vandaag”, aldus Femedith Kersjes. “Al in 2013 zijn er overleggen geweest tussen de diverse betrokken overheden en andere belanghebbenden. Uit deze overleggen zijn werkgroepen ontstaan.”

Omdat het probleem steeds groter lijkt te worden, heeft Femedith Kersjes namens het CDA vragen gesteld aan het college. “We willen onder meer weten wat er sinds 2013 op dit gebied gebeurd is. Werken de werkgroepen bijvoorbeeld nog steeds samen?”

Ook is het CDA benieuwd naar de rol van de gemeente. “We weten dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is, maar de gemeente was ook betrokken bij de werkgroepen. Er zijn verschillende rapporten verschenen de afgelopen jaren. We willen graag weten wat er met deze rapporten gedaan is.”Een van de adviezen was om een pilot te starten in de Oostelijke Belterwiede. Het CDA wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot deze pilot. 

In 2017 is er een nieuw beheerplan voor De Wieden en Weerribben vastgesteld. Hierin wordt het maaien van waterplanten meegenomen. De CDA fractie wil weten of de gemeente hier invloed op heeft uitgeoefend.“

Er zal echt iets moeten gebeuren, het liefst samen met alle betrokken partijen. Er moet een goede balans komen tussen natuur en recreatie en toerisme, maar op dit moment lijkt de balans zoek,” aldus Femedith Kersjes. “We zijn dan ook benieuwd welke stappen het college gaat zetten, om ervoor te zorgen dat we én een mooie natuur hebben, maar dat toeristen hier ook met plezier blijven komen om te varen.” Het CDA is van mening dat in een gemeente en provincie waar recreatie en toerisme gezien worden als belangrijke pijler voor de economie het moet lukken een oplossing te vinden voor de overlast van waterplanten. Op naar een betere balans!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.