26 januari 2019

Geef bedrijfsleven een grotere rol

De maand januari stond qua politiek in Steenwijkerland, volledig in het teken van de IGSD. Zowel tijdens de politieke markt, als tijdens de raadsvergadering, werd er gesproken over de ontvlechting vanaf 2020, maar ook over het komende jaar 2019, het laatste jaar dat de IGSD zal bestaan. 

Namens het CDA gaf Femedith Kersjes aan, dat de toekomst van de sociale dienst voor een groot deel afhangt van de rol die het bedrijfsleven wordt gegeven. Dat is de plek waar de banen zijn, daar moeten mensen weer terugkeren in de maatschappij. 

Aangezien het bedrijfsleven bij een actievere rol ook een aantal taken van de sociale dienst kan overnemen, stelde het CDA, samen met CPB, GroenLinks en D66, voor om minder geld beschikbaar te stellen voor het komende jaar. Dit moest worden vertaald in een zienswijze. Hier werd helaas geen meerderheid voor gehaald, maar een motie, waarin opgeroepen werd om het bedrijfsleven een grotere rol te geven, werd wel unaniem gesteund door de raad. 

Vanaf 2020 zal de IGSD niet meer bestaan, maar de medewerkers van de sociale dienst moeten nog wel een werkplek hebben. Daarom was er een voorstel vanuit het college om tot 2022 het huidige pand te blijven huren, voor €435.000 per jaar. Een bedrag dat volgens het CDA veel te hoog is. Steven Boersma gaf namens de fractie aan dat het college op zoek moest naar alternatieven, bijvoorbeeld een lagere huur, of een andere locatie. Het CDA diende samen met de CPB een amendement in, wat later aangepast werd naar een raadsbreed amendement, waarin het college werd opgeroepen om inderdaad terug te gaan naar de verhuurder en met een ander voorstel voor de huisvesting terug te komen naar de raad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.