02 april 2021

Geen aantasting bestaande woonomgeving TUK voor uitbreiding industrie

het college wil het terrein van de voormalige Groeneveldschool in Tuk een industriële bestemming van categorie 2 geven. Daarbij is de bestaande geluidsnorm verhoogd tot de maximaal mogelijke norm van 55 decibel.

Het terrein heeft tot op heden als bestemming “maatschappelijk”, zodat een school of dagbesteding e.d. zijn toegestaan, maar geen industrie. In het door initiatiefnemer gewenste plan, zou er een woonhuis met bedrijfspand  ter grootte van 600 vierkante meter worden gebouwd. In de categorie lichte industrie. In de politieke markt van 23 maart hebben de omwonenden al aangegeven dat dit plan wat hun betreft zeker geen doorgang moest vinden.

het CDA vindt dat bij het nemen van dergelijke beslissingen de mening van direct omwonenden zwaar weegt. Het aantasten van de bestaande woonomgeving voor uitbreiding van industrie is in deze situatie onaanvaardbaar. Het CDA heeft samen met nagenoeg de gehele gemeenteraad het voorstel van wethouder Bijl verworpen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.