30 mei 2020

Geen burgerparticipatie bij Energie-strategie Wel kleine windmolens

De Energie-Strategie West Overijssel (inclusief Steenwijkerland) wordt bij het landelijk programma ingediend zonder participatie van inwoners en gemeenteraad. De motie van het CDA om daar alsnog de tijd voor te nemen is verworpen. Wel is het het CDA, samen met het CPB, gelukt om kleine windmolens in het beleid te laten opnemen.

RES West-Overijssel
Elke regio in Nederland moet een plan ontwikkelen waarin wordt vastgelegd wat de gemeenten, waterschappen en provincies gaan bijdragen aan het Klimaatakkoord op het gebied van energie- en warmtetransitie. Eind april is het zogenaamde concept-aanbod van de  Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel gepresenteerd, waarin Steenwijkerland meedoet.

Het plan is met stoom en kokend water ontwikkeld en inwoners en volksvertegenwoordigers van gemeenten, waterschap en provincie zijn daarbij niet meegenomen (vanwege Corona vindt er maar beperkt overleg plaats). Het regionaal platform gaat het plan toch voor 1 juni indienen, ondanks het feit dat het kabinet vanwege de Coronacrisis de tijd heeft gegeven tot 1 oktober.

De CDA-fractie heeft expliciet om uitstel gevraagd, zodat het plan breder kan worden besproken en op de gebruikelijke wijze kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wethouder Bijl (BGL) houdt echter voet bij stuk, en wil geen gebruik maken van de geboden tijdsruimte. Een tweetal moties om dit toch af te dwingen zijn helaas verworpen in de gemeenteraad.

Wel is het ons, samen met CPB, gelukt beleid af te dwingen voor windmolens met een ashoogte tot maximaal 20 meter. Het CDA is tegen hoge windmolens in onze gemeente. Maar op deze manier kunnen we toch een landschappelijk acceptabele invulling geven aan windenergie. De motie is met ruime meerderheid aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.