13 oktober 2018

Geen coördinatieregeling voor crematorium Eeserwold

Al tijdens de politieke markt was Tanja Tuenter namens het CDA bijzonder kritisch op het plan om een coördinatieregeling toe te passen voor een crematorium op Eeserwold. Tijdens de raadsvergadering maakte Steven Boersma nogmaals duidelijk waarom het CDA hier niet mee in kan stemmen: 

“Een van de ambities van dit college is om de inwoner op 1 te zetten. Een nobel streven. Maar kennelijk worden niet alle inwoners in Steenwijkerland op 1 gezet. De inwoners van Eeserwold mogen rustig op een tweede plek worden gezet, wanneer een ondernemer aanklopt en, zoals in dit geval, een crematorium wil beginnen op Eeserwold. 

Want dat gevoel wordt de inwoners gegeven met het toepassen van de coördinatieregeling. Bij de ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan was al duidelijk geworden dat er meerdere inwoners met bezwaren zijn tegen het crematorium. Inwoners die nu in beroep willen gaan tegen een eventueel bezwaar, moeten direct de stap maken naar de Raad van State. We begrijpen de argumentatie dat dit feitelijk misschien dezelfde rechtsbescherming biedt als een normale procedure, maar de stap naar de Raad van State is een grote stap, die een inwoner niet zomaar zal maken. 

Nu is het niet zo dat we als CDA vinden dat er geen crematorium moet komen. Sterker nog, we denken dat een crematorium een toevoeging kan zijn voor de gemeente, dat de behoefte hieraan in Steenwijkerland ook aanwezig is. Maar wij hebben onze twijfels of dit de juiste locatie is. En de afweging over een al dan niet geschikte locatie zouden wij graag integraal maken. 

Voorzitter, als raad hebben we  uitgesproken de coördinatieregeling enkel in te zetten, wanneer er geen bezwaren te verwachten zijn. Deze zijn er nu zeker te verwachten. Daarnaast past een crematorium niet in de uitgangspunten voor Eeserwold zoals deze door de raad zijn vastgesteld. Daarom zouden wij als CDA daar graag een integrale afweging over maken. Wij zullen dan ook niet instemmen met dit voorstel.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.