10 juli 2018

Geloof in Groei!

Eigenlijk hadden we onze bijdrage heel kort kunnen houden. “We stemmen in met de perspectiefnota”, want, er staat weinig in waar we het niet mee eens kunnen zijn. Het is dan ook veelzeggend dat deze vergadering om 19:30 begonnen is en niet, zoals gebruikelijk, om 2 uur.

 

Want ja, helaas is het een magere perspectiefnota. Op zich begrijpen wij dat, gezien het traject dat de perspectiefnota in de organisatie af moet leggen, het kort dag is geweest voor het nieuwe college om hier nog een eigen draai aan te geven. Maar dat neemt niet weg dat het voor Steenwijkerland  niet goed is, want: stilstand is nog steeds achteruitgang. 

 

En stilstaan, dat is het gevoel dat we nu als CDA hebben. We zijn in afwachting van de dromen van het college, dat hopelijk op korte termijn met een collegeakkoord zal komen. Maar als CDA dromen we niet, maar zijn we klaar wakker en willen we ook niet dat deze gemeente de komende vier jaar in slaap gesust wordt. 

 

Voorzitter, zoals al aangegeven hadden we de hoop dat we al meer plannen van het nieuwe college hadden gezien in deze perspectiefnota. Beleidsarm komt toch over alsof het college geen ideeën heeft. Terwijl er toch genoeg ideeën klaar lagen, onder meer uit de vorige raadsperiode.Als CDA missen we bijvoorbeeld de blijverslening in de perspectiefnota. Iets wat zeker gezien onze gemeente, die volgens het college steeds meer vergrijst, toch heel belangrijk is. Want die vergrijzing is juist iets waarvan we als CDA vinden, dat er aansluiting gezocht moet worden bij de hedendaagse samenlevingsvraagstukken en dat er ruimte moet komen voor innovatieve oplossingen, niet alleen voor ouderen maar in het hele sociale domein.Blijf bouwen in de kernen, en denk dan ook vooral aan voormalig Ijsselham, om daar de leefbaarheid te behouden. 

 

Natuurlijk moeten we ouderen steunen maar we moeten ook alle kansen benutten om jongeren naar Steenwijkerland te halen. We hebben al vaak gesproken over hoger onderwijs in Steenwijkerland, wat het CDA betreft wordt hier in de komende begroting ook al budget voor vrijgemaakt.College, pak dit samen met de provincie en het bedrijfsleven op.

 

Een ander punt dat we nog aan willen halen, is de zwembaden. Er wordt wederom een incidentele subsidie gegeven aan de zwembaden in Steenwijk en Vollenhove, omdat de exploitatie niet rond is. De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad meerdere keren gesproken over de zwembaden, er zijn moties ingediend, vragen gesteld, maar tot op heden lijkt er nog steeds geen structurele oplossing te zijn voor de zwembaden. En begrijp ons goed, we verwachten echt niet dat we aan zwembaden geld gaan verdienen, sterker nog, we vinden het zo belangrijk dat kinderen kunnen leren zwemmen in deze waterrijke gemeente, dat dit ook best geld mag kosten. Maar dan wel met een goed onderbouwd plan, zodat we niet nog meer incidenteel geld op hoeven te nemen in de begroting, maar een correct structureel bedrag. 

 

Nog een ander punt: de ondernemers.In het coalitieprogramma, waarvan we een aantal opmerkingen terugzien in de perspectiefnota, is wat het CDA betreft te weinig aandacht voor ondernemers en bedrijventerreinen. Terwijl juist die essentieel zijn voor een groeiende en bloeiende gemeente. We hoeven niet uit te leggen dat bedrijven belangrijk zijn voor de werkgelegenheid en leefbaarheid, maar toch lijkt het er op dat het college dat in haar dromen een beetje vergeten is. Laten we hopen dat we hier meer van terug gaan zien in het collegeakkoord. Vergroot uw inzet om meer nieuwe bedrijven naar Steenwijkerland te halen en doe dit in samenwerking met de ondernemers en “De Businessclub”.  En denk hierbij ook aan een nieuwe circulaire economie. 

 

Voorzitter, ik ga tot een afronding komen. Financieel staan we er niet zo slecht voor, maar hier kan schijn bedriegen, aangezien dit een beleidsarm stuk is. We hopen uiteraard dat het college met mooie en goede plannen gaat komen, die de groei in Steenwijkerland bevorderen, en niet alleen de inwoner, maar ook de ondernemer een prominente plek geven. We roepen het college op: laat het dromen niet tot een krimpende gemeente lijden. Als CDA gaan wij de komende jaren in elk geval niet dromen, maar geloven wij in groei en daadkracht. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.