24 januari 2018

"Ons koperen dak is goed koper"

Het was spannend, maar uiteindelijk stemde de raad niet in met het voorstel van het college om voor een miljoen euro zonnepanelen op het dak te plaatsen. Het CDA is blij dat ook VVD, PvdA en ChristenUnie ingezien hebben dat dit geen goed plan is. Jan Vredenburg sprak tijdens de raadsvergadering namens het CDA de volgende woorden:

Ons koperen dak is “goed”  koper en nog lang niet aan vervanging toe. En de kwaliteit van ons dak : Het is goed koper dus laat het liggen. 

De motie : 2017/15 van de raad aan het college was :onderzoek de haalbaarheid van investeringen van zonnepanelen op gemeentelijke daken, en laat de besparing op de energiekosten als gevolg van de investeringen van de impulsgelden terugvloeien naar dit revolving fund, en dat is best een goed plan. Dus de vraag is dan ook zijn alle andere doelstellingen gehaald van de motie, heeft u op het meeste vastgoed duurzame energie gecreëerd? 

Ook het CDA snapt dat grote stappen onontkoombaar zijn. Natuurlijk zijn we het allemaal eens, om het goede voorbeeld te geven, maar ook het goede financiële voorbeeld horen we te geven aan de belastingbetaler. Maar hier hebben wij een zeer foute business case met een extreem slecht rendement. In de motie wordt uitgegaan van de opdracht, creëer een gemeentelijk project met een terug verdientijd van 10 jaar en stop het bespaarde geld terug in het revolving fund, nou tegenwoordig is de terugverdien tijd 6 jaar met zonnepanelen, maar met die 10 jaar uit de motie zou ik kunnen leven maar niet met de 20 of 25 jaar waar dit nu op uit gaat komen. Nergens zien we het onderhoud terug komen, hoe zit het met de Total cost of ownership . ( alle kosten incl onderhoud: hoeveel kost het oude dak in onderhoud en hoeveel gaat het nieuwe kosten in onderhoud ?)

De cijfers rammelen op diverse punten en we vinden het eigenlijk een schande om dit goede duurzame koperen dak te vervangen terwijl het nog 60 of 80 jaar kan liggen. En uw argument dat het koperen dak afgeschreven is, kunnen we dan ook niet volgen net zomin als het argument dat een zonnedak op het gemeentehuis uniek is. Een koperen dak dat is pas uniek.  En het is goed”koper”. In 2012 heeft het vorige college nog 1,2 miljoen uitgegeven om het gebouw op energielabel a te krijgen. Dus er is al een energiezuinig gemeentehuis. 

Op Alle daken kunnen zonnepanelen maar niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen en dat geldt ook voor dit gemeentehuis We kunnen ons niet vinden in dit rammelende voorstel. Het kost teveel geld met geen rendement, u kunt hieruit niets laten terugvloeien naar het revolving fund want het rendement is er niet. Waarom moet de burger per jaar onnodig meer belasting gaan betalen. Komt u met een alternatief plan om het geld rendabel te investeren op een duurzame manier, oa via de G1000 dan kunt u op onze steun rekenen. Het lijkt erop dat er naar een oplossing is geschreven in dit plan. 

Waarom trouwens niet even wachten op de uitslag van de g1000 en maak dan een integrale afweging?

Ik snap dat sommige partijen niet uit de toon willen vallen voor hun achterban en groen willen stemmen. Maar dit is niet groen, maar naïef. Misschien moet je geen doelen stellen die je praktisch niet kunt verwezenlijken. Op vele manieren kunnen we de groene gedachte uitvoeren maar het moet wel een duurzame investering zijn. 

Voorzitter het CDA steunt van harte elk goed initiatief in de duurzame richting en help graag mee met deze ambitie. Maar niet met dit slechte financiële plan. Voorzitter het CDA is tegen dit plan omdat het kapitaal vernietiging is en een verkeerd signaal afgeeft aan de burger. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.