20 januari 2021

Oplossing voor scouting geeft vrij baan voor school Tuk.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan "De Bult-Onderduikersweg 2" is er een goede oplossing voor de scouting en vrij baan voor de nieuwbouw voor de school op Tuk. De CDA fractie is van mening dat er goed onderzoek gedaan is door het college. Wel is het jammer dat de omwonenden klagen over de slechte communicatie vanuit de gemeente.
Het is aannemelijk dat na realisatie van de Scouting aan de Onderduikersweg 2, er nog steeds sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat  voor de bestaande woningen. Aanvullende onderzoek naar geluid laat geen negatieve gevolgen zien voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden. De gemeente heeft de voorwaarden aangepast, zodat het perceel alleen gebruikt kan worden voor scouting activiteiten en niets anders.
Volgens de CDA fractie moet de wethouder zijn aanpak van de communicatie verbeteren. Wethouder Scheringa heeft toegezegd dat hij zich in de toekomst met deze processen persoonlijk zal bemoeien, iets wat ons niet meer dan normaal lijkt. Hij is inmiddels met de omwonenden in gesprek geweest.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.