02 februari 2018

Verkiezingsdebat in Blokzijl

Afgelopen donderdag 1 februari was het eerste verkiezingsdebat. Namens het CDA mocht lijsttrekker Jan Vredenburg de degens kruisen met de andere partijen. Om te beginnen mocht hij in drie minuten uitleggen welke ambities het CDA voor de komende vier jaar heeft. 

Beste Mensen,

Het is leuk om hier te staan in het mooie Blokzijl. De culinaire bakermat van de kop van Overijssel. Er valt wat te kiezen op 21 maart en ik zal duidelijk maken waarom op het CDA.  

Toen de Ploats 4 jaar geleden heropend werd, noemde de toenmalige burgemeester Van der Tas dat dit ‘De huiskamer van Blokzijl’  geworden was. En zo voelt het nog steeds moet ik zeggen. Als CDA vinden we ook dat Steenwijkerland een gemeente moet zijn, die moet voelen als een huiskamer. Je moet je welkom voelen. Niet alleen als inwoner, maar ook als toerist en ondernemer. Een gemeente waar je graag wil wonen en werken, waar je graag vakantie wil vieren en waar je graag een bedrijf wil vestigen. We willen dat Steenwijkerland de komende jaren gaat groeien, ook in Blokzijl en de andere kernen. 

Snel bouwen daar waar grond beschikbaar is. Het doel is draagvlak voor de voorzieningen in de kernen, en dus leefbaarheid. Dat is onze ambitie. Wij denken bijvoorbeeld dat we meer moeite moeten doen om de jeugd in Steenwijkerland te houden. Niet alleen door te zorgen voor betaalbare woningen, maar ook door ons sterk te maken met het realiseren van een afstudeeracademie voor HBO en WO studenten. Wij hebben in Steenwijkerland hoogwaardige bedrijven die schreeuwen om HBO studenten.

Steenwijkerland staat bekend om zijn mooie evenementen, o.a. de corso’s, de gondelvaarten, Dicky Woodstock De Wielerronde maar ook bijvoorbeeld de Mattenschippers race waaraan ik zelf ook al eens heb meegedaan. Het CDA vindt dat deze evenementen  beeldbepalend  zijn voor Steenwijkerland en  als cultureel erfgoed moeten worden gezien. Ze verdienen wat ons betreft dan ook zeker ondersteuning vanuit de gemeente, omdat veel mensen daaraan plezier beleven en het een manifestatie is van samenwerking in buurten en dorpen; cohesie, samenhang, elkaar kennen en een boodschap aan elkaar hebben daar gaat het om. 

Die ondersteuning vanuit de gemeente moeten de ondernemers en natuurlijk de agrariërs in deze gemeente ook krijgen wat het CDA betreft. Ik ben zelf ondernemer, dus ik weet hoe een gemeente je goed zou kunnen helpen met regelgeving en vergunningen. Goede samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, agrariërs en burgers levert meer op. 

De belangrijkste vernieuwing van het CDA zal wat mij betreft zijn;  “ambitie en ongeduld” …….terug brengen in het gemeentebestuur. Daadkracht dus, en dat in platvloerse concrete zaken; niet alleen grootse plannen (die kunnen ook) , maar vooral met spoed die dingen regelen die “vanzelfsprekend geregeld moeten worden; weg met de stroperigheid.

En helder communiceren wanneer dingen niet kunnen of nu nog niet kunnen : toegankelijke, benaderbare bestuurders, snelle bouwvergunningen door beter acteren van de gemeente in het voor proces, goede begeleiding statushouders, De Procestijd is vaak een 1 jaar, terwijl het aan ambtelijke taaktijd wellicht maar 30 uur kost !!Een groene gemeente met realistische duurzame betaalbare plannen.

Een gemeente waar het gewoon goed wonen en ondernemen is.Waar mensen hulp en zorg krijgen die nodig is. En waar toeristen gewoon graag komen. Die gemeente wil het CDA de komende vier jaar realiseren. Niet alleen, maar samen met u, met u allemaal. Om samen te werken aan een sterke gemeenschap. Wat mij betreft gaan we dat………

Gewoon Doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.