01 december 2021

Voor een sterke gemeenschap van Steenwijkerland

De Speerpunten en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn vastgesteld door de ledenvergadering.

Het CDA kiest voor een sterke gemeenschap  waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en werkt mee. Naast zorgen voor jezelf, ook waar nodig en mogelijk de zorg voor anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik.

Onze speerpunten zijn:

Wij maken (duurzaam) wonen mogelijk.
Om de woningnood aan te pakken, wil het CDA in de komende tien jaar 3000 nieuwe duurzame huizen bouwen, evenredig verdeeld over alle doelgroepen, stad en kernen. Door op een creatieve manier beter gebruik te maken van de mogelijkheden die er nu al liggen, kunnen we daar al binnen vier jaar de eerste vruchten van plukken.

Het CDA laat de landbouw niet stikken.
Een gezonde mix van landbouw, natuur, recreatie, wonen en industrie is volgens het CDA van groot belang voor een vitale samenleving. In deze mix heeft de landbouw het in de afgelopen jaren zwaar gehad.  Het CDA wil innovatie vanuit de landbouw gericht op maatschappelijke wensen stimuleren. Zo worden landbouw en samenleving met elkaar verbonden. Daarnaast blijft het CDA haar invloed op provinciale en landelijke politiek aanwenden om voldoende ademruimte voor boeren in onze gemeente te behouden.

Zorg voor klimaat is zorg voor mens, natuur en toekomstige generaties.
Zorgen voor mens, natuur en toekomstige generaties, dat is het CDA-rentmeesterschap. Duurzaamheid, zorgen voor het klimaat en het creëren van alternatieve energiebronnen is daar onlosmakelijk mee verbonden.  Het CDA wil dit laatste onder meer bereiken door zoveel mogelijk dakruimte (groot en klein) te gebruiken voor zonnepanelen. Daarnaast is het CDA voorstander van innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid, zoals het gebruik van waterstof en biogas uit met name mest en GFT-afval. Rentmeesterschap vertaald naar actie.

Rustiger wonen, relaxter achter het stuur.
Waar verkeer toeneemt, zal ook de infrastructuur opnieuw moeten worden bekeken, zie bijvoorbeeld Blokzijl en Ossenzijl. Het CDA zal zich inspannen om op gemeentelijk en provinciaal niveau bestuurlijke en financiële ruimte te creëren om in de komende vier jaar de hoogst noodzakelijke rondwegen in zowel Blokzijl als Ossenzijl te realiseren, alsmede andere onveilige verkeerssituaties op te lossen. Infrastructuur moet worden aangepast aan de verkeersdruk.

Minder regeldruk, samen meer geluk.
Het CDA wil een efficiëntere gemeente met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Wij vinden dat op gemeentelijk niveau regeldruk verder kan worden verlaagd en meer efficiënt gewerkt kan worden. Dit is zowel aantrekkelijk voor inwoners als voor ondernemers. De gemeente kan nog meer ten dienste staan van ondernemers, waardoor het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt verbeterd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.