12 december 2020

Vrijheid van varen voor inwoners Giethoorn

Beperkingen voor inwoners in het vaar- en verhuurbeleid voor Giethoorn zijn onaanvaardbaar voor het CDA. Voorrang voor de verhuurvloot ten koste van de keuzevrijheid van inwoners druist in tegen elk rechtsgevoel. Het zijn immers niet de inwoners die voor de drukte zorgen. Zij moeten ten allen tijde zelf de keuze kunnen maken om op de drukste tijden door de Dorpsgracht te varen of dat niet te doen. Op vragen van het CDA heeft de wethouder de belangrijke toezegging gedaan dat alle inwoners van Giethoorn een ontheffing krijgen per adres, dus belangrijk niet per boot! (inwoners hebben vaak meer boten bij huis liggen). Als tweede toezegging richting het CDA, heeft wethouder Harmsma aangegeven met een jaarlijkse evaluatie en monitoring te komen van het beleid. Ook dit was voor het CDA een belangrijk punt omdat getwijfeld wordt of het gekozen systeem en het vrijgeven van de markt niet juist leidt tot meer boten in de gracht en bovendien door de invoering van de vermakelijkheidsbelasting tot een waterbedeffect in andere delen van de dorpsgracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.