Clazinus Netjes

Raadslid

Werk: Sinds 2014 zelfstandig ondernemer werkzaam op het gebied van bestuur, procesmanagement en strategie. Daarvoor werkzaam bij Royal Haskoning en bij waterschappen en gemeenten. Lid Sociaal Economische Adviesraad SER Overijssel. Daarnaast onder meer actief als toezichthouder in de zorg- en onderwijssector en als lid van de Landelijke Familieraad van Philadelphia Zorg.

Actief voor het CDA sinds: 1970. In dat jaar ben ik actief geworden als lid van de ARJOS, later het CDJA en sinds 1980 lid van het CDA. Het CDA staat voor een mensbeeld en een vormgeving van onze samenleving en daarbij behorende democratie die mij overtuigt en die ik ook zelf graag wil uitdragen. Ik mocht eerder op lokaal niveau (raadslid gemeente Steenwijk), op regionaal (waterschaps bestuurder Reest & Wieden/Drents Overijsselse Delta),  en op provinciaal niveau (statenlid Overijssel) actief zijn als volksvertegenwoordiger. Daarnaast heb ik ook deel uit mogen maken als lid en/of voorzitter van de CDA-afdelingen in Kampen, Haaksbergen en Steenwijk(erland).

Mijn speerpunten voor deze raadsperiode: Op het moment dat ik instap is de bestuursperiode halverwege en zit het CDA in een oppositierol. Ik zou de gemeenteraad graag dichter bij de inwoner willen brengen. Wat doen wij als raadsleden, wat kunnen wij betekenen voor de inwoners van Steenwijkerland en hoe kunnen wij als volksvertegenwoordigers de spil tussen overheid en inwoner zijn. Uiteraard denk ik graag mee met het te voeren beleid op diverse terreinen. Maar daarnaast vind ik dat een raadslid ook scherp moet zijn op de wijze waarop het college het dagelijks bestuur invult. Wat is de daadkracht, worden de doelen gehaald, hoe communiceert een college van burgemeester en wethouders? Uiteraard hoort daar een krachtige, goed geoliede ambtelijke organisatie bij, die bureaucratie een gruwel is en inwoners met raad en daad bijstaat en ondernemers stimuleert tot innovaties en het ontwikkelen van nieuwe duurzame, circulaire economie in balans met de ecologie waaraan onze prachtige gemeente zo rijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.