Jan van Beekhuizen

Algemeen bestuurslid

Het CDA staat bij mij voor belangrijke waarden als verbinding, tolerantie en verantwoordelijkheid. Vanuit die achtergrond heb ik in het verleden bewust voor het CDA gekozen. Het was voor mij een mooie kans om, vanuit die basis waarden, de bevolking van Steenwijkerland te mogen  vertegenwoordigen in de Gemeenteraad. 

Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Sint Jansklooster. Vanuit die achtergrond ben ik altijd actief geweest binnen de agrarische sector. Eerst in het veevoer, daarna bij de Rabobank en tegenwoordig in het Hoger Agrarisch Onderwijs en als onafhankelijk consultant. Vanuit mijn werkzaamheden was ik regelmatig betrokken bij projecten in het buitenland. Dat heeft me een veel bredere blik gegeven op sociale ontwikkelingen.

Daarnaast ben ik ook al jaren actief in het sociale domein. Vele jaren heb ik me ingezet voor het basisonderwijs in Steenwijkerland. Daarnaast ben ik bestuurlijke ervaring t.a.v. Zorgboerderijen. Deze combinatie heeft mij een breed inzicht gekregen in het sociale domein en de aandachtpunten vanuit het lokale bestuur.

Verder wil ik me graag inzetten voor maatschappelijke cohesie. Mijn ervaring in het organiseren van bloemencorso in Sint Jansklooster heeft me daarin gesterkt. Ik hecht veel waarde aan de kracht van lokale gemeenschappen.

Persoonlijk sta ik voor een daadkrachtige aanpak. Concreet benoemen waar zaken knellen. Dit alles vanuit een duidelijke strategisch inzicht. De ingeslagen weg moet uiteindelijk leiden naar een duidelijk resultaat. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.