30 november 2020

CDA houdt zorgen rondom Soweco

Het CDA blijft zich grote zorgen maken over de wijze waarop de GR SOWECO wordt ontbonden en een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) wordt opgericht door de gemeenten Almelo en Twenterand. Dat blijkt ook uit de noodklok die het personeel van SOWECO deze week luidde, door een brandbrief te sturen aan het bestuur en alle raadsleden. Onder andere begeleiders en leidinggevenden maken zich ernstig zorgen over de wijze waarop het bestuur de regie voert op het proces tot ontbinding van de GR. Dat gaat ten koste van hun dienstverlening aan de doelgroep, een groep mensen die grotendeels afhankelijk is van hen en rekent op hun deskundige begeleiding. De maat is vol!

Reden te meer om het onderwerp SOWECO te bespreken tijdens het raadsdebat op 1 december a.s. Begin 2020 is de contourennota opgesteld die de gemeenteraad ontving voor de zomervakantie. In de contourennota is onder meer te lezen dat alle SW-medewerkers hun werk behouden, dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij SOWECO, zo mogelijk werkplek én de Wsw-medewerkers houden professionele begeleiding, coaching en ondersteuning bij hun ontwikkeling.

In oktober ontvingen de raadsleden een informatiebrief van het college; hierin stond de laatste stand van zaken. Het CDA heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het college. De beantwoording van deze vragen geven eveneens aanleiding tot zorg aldus het CDA.

CDA raadslid Bramer: “Er zijn nog zoveel onduidelijkheden voor de doelgroep en ook voor het overige personeel. Gezien de kwetsbare doelgroep die hiermee gemoeid is, moet alles vooraf gewoon heel duidelijk zijn.”   

Zo is er bijvoorbeeld geen Sociaal Plan voor de SW medewerkers, heeft het college ons laten weten. Het CDA vraagt zich af waarom niet. Met een sociaal plan regel je juist vooraf de afspraken over de overgang van medewerkers, zodat hierover achteraf geen discussies ontstaan. Het CDA wil dat het college zich hiervoor hard maakt.

Ook is nog steeds onduidelijk hoe de NUO eruit gaat zien. En dat terwijl we nog maar vijf weken van 1 januari 2021 verwijderd zijn. 

Al met al blijkt dat er nog veel vragen zijn en nog veel onduidelijk is. Voor het CDA is dat absoluut geen basis om de SW-medewerkers nu al over te laten gaan naar de gemeenten. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de NUO en al het personeel.

Zie ook: https://www.tubantia.nl/almelo/noodkreet-soweco-personeel-over-toekomst-sociale-werkvoorziening-we-worden-in-de-luren-gelegd-de-maat-is-vol~ae9fc762/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.