05 november 2020

CDA is stellig: niet fysiek vergaderen in corona tijd!

De tweede Corona golf is al weken een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, de zorg, de scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. Bij velen staat het water tot aan de lippen en mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, hun baan en hun toekomst. Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen alsmede in de verzorgings- en verpleeghuizen en de Thuiszorg werken zich net als tijdens de eerste coronagolf uit de naad en riskeren een besmetting om patiënten te verzorgen terwijl het college en de coalitie in Twenterand geen digitale vergadering over de Programmabegroting 2021 op 10 november wensen maar fysieke aanwezigheid van de raad verwachten.  ONBEGRIJPELIJK!  Aldus fractievoorzitter Roswitha Uitslag- van Riggelen namens de hele CDA-fractie.

CDA Twenterand heeft haar collega raadsleden, via haar fractievoorzitters, gevraagd om digitaal te vergaderen over de programmabegroting 2021.  Helaas tevergeefs: fysiek vergaderen aldus Gemeente Belangen Twenterand, Christen Unie, VVD en PVV.  De SGP had begrip voor het standpunt en PVDA- Groen Links heeft tot nu helaas niet gereageerd op het voorstel.

Uitslag- van Riggelen: we zitten op dit moment niet ver van een totale lock down in Twente wat boven op de al genomen maatregelen nog meer beperkingen voor onze inwoners zou inhouden en Twente wordt door onze Minister-President een zorgregio genoemd. Hoe kun je dan met de gehele raad in een raadszaal gaan zitten ook al is dit dan op 1,5 meter, terwijl er prima alternatieven zijn? Je moet het risico gewoon niet nemen.  Er zijn nog steeds veel te veel besmettingen en veel te veel mensen die opgenomen moeten worden in de ziekenhuizen. Het zorgpersoneel staat weer net als tijdens de eerste golf in de frontlinie en heeft er behoefte aan dat iedereen zich aan alle coronamaatregelen houdt die zijn afgekondigd. Daarmee dus ook de oproep om thuis te werken en zo min mogelijk ergens heen te gaan. 

Binnen de CDA-fractie is het unaniem duidelijk: nu niet fysiek vergaderen. Geen enkel onderwerp is belangrijker dan de gezondheid van iedereen stelt Uitslag. Het CDA zal in ieder geval niet aanwezig zijn dinsdag bij de programmabegroting maar zullen hun vragen en opmerkingen schriftelijk kenbaar maken.

Fractievoorzitter Uitslag: als volksvertegenwoordigers hebben we niet alleen een politieke functie, maar ook een voorbeeldfunctie.  Ze betreurt het dat zowel het college als overige raadsleden de ernst van de situatie in Twente niet inzien terwijl we landelijk aangemerkt worden als regio die zeer zorgwekkende cijfers laat zien op het landelijke dashboard en wijst ook naar omliggende gemeenten waar wel digitaal vergaderd wordt. Samen krijgen we het virus onder controle. Onze inwoners houden zich hier zoveel mogelijk aan, laten wij dit als politiek in Twenterand ook doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.