02 februari 2021

CDA-fractie niet fysiek aanwezig bij de raadsvergadering

Geachte Voorzitter, college, collega raadsleden en inwoners van Twenterand,

De CDA-fractie heeft aan de voorzitter gevraagd bij aanvang van de raadsvergadering dit schrijven met u te delen.

Zoals u weet heeft de CDA-fractie al voor het kerstreces besloten om niet fysiek aanwezig te zijn tijdens de raadsvergaderingen tijdens deze corona crisis. Nu we in een volledige lock-down zijn beland waar wij als inwoners van Nederland opgeroepen worden om zoveel mogelijk thuis te blijven om zo vervoersstromen c.q. (reis)bewegingen te beperken, niet meer dan 1 persoon per dag voor een bezoek mogen ontvangen, s’ avonds na 21:00 uur niet meer de straat op mogen en we in Twente nog steeds zien dat de besmettingsgraad erg hoog is, vinden wij het als fractie niet verantwoord om fysiek te vergaderen zoals dat vanavond het geval is.  Op de agenda vanavond staat volgens het CDA overigens ook geen enkel onderwerp waar fysieke aanwezigheid dringend vereist is.

We zullen ook bij volgende fysieke vergaderingen niet aanwezig zijn zolang de landelijke maatregelen dit niet toelaten. Wij maken gebruik van de mogelijkheden die ons door deze raad en college zijn geboden om onze inbreng schriftelijk kenbaar te maken, maar beseffen ons ook dat dit lastiger is dan wanneer je een stem kunt hebben in de vergadering.

Als CDA Twenterand zullen we ons uiterste best doen om onze CDA-standpunten digitaal kenbaar te maken onder de gegeven omstandigheden.  

 

Mede namens de CDA-fractie

Roswitha Uitslag- van Riggelen, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.