21 september 2018

CDA ontsteld over uitspraken fractievoorzitter GBT

Het CDA Twenterand is ontsteld over de wijze waarop fractievoorzitter Marcus Elzinga van Gemeente Belangen Twenterand zich uitlaat in het Deltadebat van donderdag 6 september jl. Het CDA vindt de uitlatingen schadelijk en onaanvaardbaar. Elzinga heeft in het Deltadebat uitspraken gedaan over voormalig Burgemeester Visser die grenzen aan smaad. Zo praat Elzinga over het feit dat alleen dankzij een banencarrousel het mogelijk was voor Visser om opnieuw burgemeester te worden. Daaropvolgend zegt Elzinga ‘Zo iemand gun je een andere gemeente niet’. Daarmee doet Elzinga ook de nieuwe gemeente van Visser tekort. Men heeft daar uit vele kandidaten  en na zorgvuldige overweging volmondig voor Visser gekozen. Dergelijke uitspraken getuigen absoluut niet van zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe volgens het CDA, integendeel. Ook de huidige waarnemend Burgemeester wordt negatief voor het voetlicht geplaatst. Zij moet weg zijn de woorden van de fractievoorzitter van het GBT.

Het CDA vindt dergelijke uitlatingen uiterst onprofessioneel.  Je schaadt welbewust mensen en dit is absoluut verwerpelijk.  Daarnaast is deze vorm van publiciteit schadelijk voor de gemeente Twenterand en dit is absoluut niet de wijze waarop Raadsleden in Twenterand als volksvertegenwoordigers te werk moeten gaan. De opmerkingen zijn des te meer opmerkelijk , omdat heel nadrukkelijk in het coalitieakkoord tussen GBT en CU  is aangegeven dat zij kiezen voor een andere bestuursstijl: “Bestuursstijl gaat over hoe je met elkaar omgaat en over de bijdrage die je levert aan het resultaat. Dit vraagt om lef en moed bij het nemen van besluiten, maar ook om zorgvuldigheid en respect naar elkaar en om trots zijn op bereikte resultaten. In onze stijl willen wij vernieuwend, creatief, consistent en rolvast zijn, ook al kan de concrete invulling best per onderwerp of persoon verschillen. Ons gezamenlijke doel moet zijn Twenterand nog beter te maken”. Als je dit citaat leest en de handelswijze van de fractievoorzitter GBT in het Deltadebat beluisterd, is er van zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe geen sprake.

 

Van politieke vertegenwoordigers mag, vanwege de voorbeeldfunctie en bijbehorend voorbeeldgedrag, verwacht worden dat zij alert zijn op handelingen of gedragingen aldus het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.