03 november 2021

CDA stelt vragen over de verkeersveiligheid

Veiligheidssituatie Harmsenweg en Westerveenweg Vriezenveen

 

Inleiding

Het afgelopen jaar is het onderwerp “Veiligheidssituatie Harmsenweg en Westerveenweg Vriezenveen” diverse keren aan de orde gekomen. Mocht het niet aan de orde zijn gekomen in de gesprekken met omwonenden of betrokkenen, dan was het wel terug te lezen in de kranten; auto’s die tegen elkaar zijn gebotst, gevaarlijke manoeuvres of auto’s die van de weg zijn geraakt.

Het betreft de veiligheidssituatie van twee kruisingen in Vriezenveen. Hieronder weergave van de kruisingen Westerveenweg – Harmsenweg en Harmsenweg – Veeneindeweg:

Bron: https://www.google.com/maps/place/Harmsenweg,+Vriezenveen

Als CDA Twenterand horen we dat de kruising Veeneindeweg - Harmsenweg als onoverzichtelijk wordt ervaren. Vooral wanneer het mais hoog staat, is verkeer van de zijwegen slecht te zien. Daarnaast ontstaat verwarring met betrekking tot de voorrangregels in deze situatie, gezien de Veeneindeweg bestaat uit betonplaten en de Harmsenweg bestaat uit asfalt.

Voor de kruising Westerveenweg – Harmsenweg geldt tevens dat er onduidelijkheid heerst over het voorrang verlenen. Automobilisten die niet bekend zijn op de Westerveenweg Vriezenveen verlenen niet altijd voorrang aan de automobilisten die vanaf de Harmsenweg komen.  

Tevens wordt ervaren dat auto’s soms niet goed opvallen, het hek van de brug wordt hierin gezien als belemmering. Automobilisten trekken op en zien op het laatste moment een auto vanuit de zijwegen komen.

Gelukkig gaat het op deze kruisingen vaak goed, maar gezien de vele ongelukken of verkeerssituaties die net goed gaan, willen wij graag aandacht voor dit onderwerp vragen.

Vanuit het CDA Twenterand maken wij ons zorgen om de vele ongelukken en gevaarlijke situaties die er hier zijn ontstaan en wellicht nog gaan komen wanneer de situatie niet verandert op deze kruisingen. Daarom hebben wij de volgende vragen aan u:

  1. Zijn de kruisingen en de daarbij komende gevaarlijke situaties bekend bij de wethouder?
  2. Is de wethouder bereid actie te ondernemen om de veiligheidssituatie op de genoemde kruisingen te doen verbeteren? Indien ja, is dit mogelijk op korte termijn om verdere ongevallen te doen voorkomen?
  3. Vanuit het CDA Twenterand hebben we enkele tips mogen ontvangen om de veiligheidssituatie te doen verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan verkeershaaientanden of een stopstreep geldend voor de Veeneindeweg, maar ook kan dit toegepast worden op de Harmsenweg (kruising met de Westerveenweg). We horen graag de mening vanuit de wethouder over deze opties om de verkeersveiligheid te doen verbeteren.

Namens de CDA-fractie Twenterand

Mayke Jansen-Smelt

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.