12 oktober 2020

CDA stelt vragen over Soweco

SOWECO:

Het CDA heeft 2 juni jl. in het raadsdebat inzake Soweco al aangegeven dat naar de mening van het CDA het voorgenomen besluit om de GR Soweco op te heffen te vroeg is en dat het CDA dit besluit nu niet wil nemen, maar dat er eerst meer duidelijkheid verkregen moet worden over de nieuw te vormen stichting in een gefundeerd en gedegen plan. 

Behalve het feit dat niet voldoende duidelijk is hoe de uitvoeringsplannen er uit gaan zien, is eveneens onduidelijk wat nodig is voor de dienstverlening van de brede doelgroep stelt CDA raadslid Bramer.

De financiën die met dit alles gepaard gaan zijn ook  onduidelijk en bovendien krijgen we te maken met een krimpende economie door de corona crisis. 

Op 30 juni is in de raadsvergadering echter toch besloten Soweco GR op te heffen per 1 januari 2021. Het CDA vond deze datum veel te vroeg en had liever gezien dat er voldoende tijd genomen wordt om tot een goed en gedegen plan te komen voor zowel de liquidatie van de Soweco GR als de oprichting van de NUO ( Nieuwe Uitvoerings Organisatie) door de gemeenten Twenterand, Almelo, Wierden en Tubbergen. De contourennota die de basis vormt voor de inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie bevatte destijds te veel onduidelijkheden om een dergelijk besluit te kunnen nemen stelt Frouwke Bramer. In oktober ligt de begroting voor en vallen er financiële besluiten.  Aangezien we helemaal nog niet weten hoe op dit moment de stand van zaken is ten aanzien van SOWECO heeft het CDA daarom de navolgende vragen aan het college gesteld: 

  • Hoe verloopt het proces tot nu toe en wat is nu de stand van zaken mbt het liquidatitieplan? Volgens het toenmalige routeplan zou dit plan er nu moeten liggen.  
  • Is inmiddels duidelijk hoe de nieuwe uitvoeringsorganisatie eruit gaat zien?
  • Hoe ziet dit plan eruit? En op welke wijze worden de gemeenten Twenterand, Almelo, Wierden en Tubbergen eigenaar van de NUO?  
  • Wat is de stand van zaken t.a.v. het opstellen van een Sociaal Plan voor zowel SW, perspect, ambtelijk en soflex personeel? En op welke wijze wordt het werkgeverschap voor de Wsw georganiseerd?
  • Hoe ziet het inrichtingsplan voor onze gemeente eruit?
  • Hoe verloopt het proces van samenwerking tussen bestuur, directie, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad?
  • Wat is het tijdspad de komende periode?  

We houden u middels deze website op de hoogte en zullen de ontvangen antwoorden te zijner tijd toevoegen.  

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Frouwke Bramer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.