14 november 2020

CDA Twenterand ALV digitaal over TK2021

CDA Twenterand toont aan dat digitaal vergaderen goed werkt, dankzij vergaderdiscipline van de deelnemers en een duidelijke agenda.

Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van CDA Twenterand is er gesproken en besloten over zowel de CDA-kandidaten advieslijst

voor de 2e Kamerverkiezingen van 2021 als over het concept verkiezingsprogramma.

Het CDA-bestuur kwam met een aantal gerichte voorstellen voor beide onderwerpen.

Volgens gebruikelijke traditie zijn de Overijsselse kandidaten naar boven geschoven,

direct achter CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge en de running mate Pieter Omtzigt.

CDA Twenterand plaatst vervolgens op plek 3-6 de eigen regionale en provinciale kandidaten:

  • op 3 - Hilde Palland, huidig lid van de Tweede kamerfractie uit Kampen;
  • op 4 - Piet Cees van der Wel, CDA fractievoorzitter en regelmatig campagne leider uit Hardenberg;
  • op plek 5 en 6 Bo ter Braak en Martin Reesink, beiden uit Borne.
  • Aanvullend werd het voorstel aangenomen om oud-Vriezenvener Bert van Steeg hier direct na op plek 7 te kandideren,

als morele ondersteuning voor zijn campagne.

 

Piet Cees van der Wel is huidig fractie voorzitter van de CDA raadsfractie in buurgemeente Hardenberg en werkzaam als zelfstandig media-ondernemer.

In Twenterand is hij  vooral bekend als actief en betrokken campagneleider voor de laatste serie verkiezingen in Overijssel.

Bert van Steeg is adjunct-directeur Detailhandel Nederland en was eerder actief als CDA beleidsmedewerker voor de CDA Tweede Kamer fractie.

Gedurende een belangrijk deel van zijn jeugd woonde hij met zijn ouders en hun gezin in Vriezenveen en was leerling op de

Eben Haezerschool en het CLA -Noordik in Almelo.Hierna verhuisden ze naar Veenendaal.

Minister van Defensie Ank Bijleveld uit Hof van Twente is als lijstduwer te vinden op de 51e plek.

De advieslijst wordt nu besproken in de lokale CDA afdelingen en door stemming binnen de afdelingen definitief vastgesteld,

definitieve bekrachtiging hiervan vindt vervolgens plaats op het digitale landelijke verkiezingscongres van 11 en 12 december.

 

Vervolgens is het CDA- concept verkiezingsprogramma onder de titel ” Zorg voor elkaar’’ besproken.

CDA Twenterand ondersteunt de amendementen van Overijsselse CDA afdelingen uit Wierden, Deventer en Dalfsen

mbt Natura 2000/ Wierdenseveld, extra aandacht voor ouderenzorg en mensen met een beperking en

het schrappen van de opschalingskorting voor kleinere gemeenten.

Het voorstel vanuit het CDJA  voor een compensatie regeling van opgelopen studieschulden door

afschaffing van de studiefinaciering en instelling van het leenstelsel kan ook rekenen op de  steun van CDA Twenterand.

Digitaal vergaderen wordt door CDA Twenterand in de komende tijd voortgezet en ondersteund naar de achterban, met een vervolg in januari 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.