01 juli 2020

CDA Twenterand en een nieuw overdekt zwembad

We hebben de laatste jaren veel tijd en energie gestoken in dit onderwerp en er was al die tijd veel reuring onder de inwoners en het lijkt me daarom nu niet goed om er nog een keer uitvoerig  op in te gaan. 

Wat gezegd moest worden  is gezegd, argumenten en voorstellen zijn  de revue gepasseerd en het debat is vele malen gevoerd.

Dat ga ik dus ook niet meer doen ondanks dat er ook nu weer voorstellen zijn om o.a. toch te gaan renoveren. En hoe goed ook bedoeld en onderbouwd is ben ik bang dat deze optie nu niet meer te bespreken valt.

Tijdens het Raadsdebat van 16 juni heb ik  namens de CDA-fractie al aangegeven dat wij al jaren voorstander waren, en zijn,  voor een nieuw te bouwen overdekt zwembad in Vriezenveen.  

Daarbij hebben we ook aangegeven een aantal van de dekkingsvoorstellen niet,  of deels niet,  in onze beleving voldoende zijn. En dus voor de toekomstige begrotingen een risico kunnen vormen.

In ieder geval in een tijd waarin de financiële positie van de gemeente onder druk staat en de gevolgen van de coronavirus nog onbekend zijn en ook de mogelijke korting op de inkomsten uit het Gemeentefonds vragen om extra zorg voor onze uitgaven. Van een aantal dekkingsvoorstellen is nu al bekend dat ze maar een aantal jaren gebruikt kunnen worden en er daarna geen sluitende dekking is. 

Om toch te proberen om een bijdrage aan een structurele dekking te leveren hebben wij een amendement gemaakt. Daarin vragen wij om een deel van de gelden die als exploitatiebijdrage voor de semipermanente in de begroting zijn opgenomen na de vijf afgesproken jaren daar voor in te zetten. 

We zijn bij de stemming wel met een stemverklaring gekomen om te benadrukken dat wij tegen de voorgestelde dekkingen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.