30 januari 2021

CDA Twenterand stelt vragen over de toeslagenaffaire

Schriftelijke vragen Gemeentelijke opvang gedupeerden toeslagenaffaire

Inleiding:

Op 12 oktober 2020 heeft de belastingdienst een lijst gepresenteerd van het aantal gedupeerden dat zich heeft gemeld per gemeente. Ook de gemeente Twenterand wordt genoemd met maar liefst 6 gedupeerden.

Inmiddels is het rapport van de parlementaire enquêtecommissie verschenen met wellicht nog schokkender constatering dan al te verwachten was. Inmiddels zijn ook voorschotten toegezegd door het kabinet op een verdere schaderegeling. De fractie van het CDA verneemt graag wat de stand van zaken is in Twenterand en wat het beleid voor de komende tijd is.

 

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Op welke manier heeft de gemeente bij inwoners onder de aandacht gebracht dat gedupeerden van de toeslagenaffaire zich konden melden. Wat gaat u hier de komende tijd verder aan doen?

2. Hoeveel gedupeerden zijn nu bij de gemeente bekend? Is er met alle gedupeerden contact en hoe verloopt dit? Zo nee waarom niet? Voor hoeveel gedupeerden vindt bemiddeling met derden plaats, of wordt anderszins hulp geboden?

3. Wat kan de gemeente zelf doen om de gedupeerden te helpen?

4. Is bij de gemeente bekend hoe lokale en regionale bedrijven en instellingen omgaan met gedupeerden van de toeslagenaffaire? Is bij de gemeente bekend dat de invordering van betalingsachterstanden door instellingen als sociale verhuurders, nutsbedrijven, en overheidsinstellingen en de gemeente zelf voor betrokkenen is stilgelegd? Zo niet, wat gaat u daaraan doen?

4. Mogen wij ervan uitgaan dat indien betrokkenen bij de gemeentelijke sociale dienst als client bekend zijn, dat de 750 Euro die inmiddels uitbetaald zou moeten zijn, niet in mindering is gebracht op de uitkering en dat dit ook niet zou moeten gelden voor de toegezegde 30.000 Euro. Zo niet, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk recht zetten

 

In afwachting van uw reactie,

Roswitha Uitslag- van Riggelen namens de CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.